nieuws

Schadeverzekeraars: bijna half miljard aan herverzekeringen

Archief

Dat de herverzekeringskosten voor schadeverzekeraars fors zijn gestegen, was al langer bekend. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars) heeft het effect daarvan op de resultaten nu in cijfers uitgedrukt.

Er was al berekend dat de herverzekeringskosten in 2002 waren verdubbeld tot ruim 4% van het premie-inkomen. Die kosten drukken vooral in de branches Brand, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Reis zwaar op de resultaten. De bruto combined ratio (schade en bedrijfskosten ten opzichte van de verdiende premie) kwam vorig jaar uit op 102. Inclusief herverzekeringskosten is het resultaat echter 106. Dat betekent bij een totaal premie-inkomen van e 10,5 mld dat de herverzekeringslasten circa e -420 mln bedragen.
In de genoemde branches wordt het gat tussen het resultaat mét en zonder herverzekering steeds groter, doordat de premies stijgen en tegelijkertijd het herverzekerde aandeel in de schadelast kleiner wordt.

Reageer op dit artikel