nieuws

‘Schaderegeling moet praktischer en sneller’

Archief

De eerste informatiebijeenkomst over schaderegeling van het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) en de Federatie van Assurantieclubs (FAC) heeft ruim 175 bezoekers getrokken. Tijdens de bijeenkomst drongen de experts er bij de verzekeraars op aan schades voortaan praktischer te regelen.

De eerste van in totaal negen bijeenkomsten werd gehouden voor de Amsterdamsche Beurs Club en trok met ruim 175 belangstellenden meer publiek dan waar vooraf op was gerekend. Na een inleidende audiovisuele diapresentatie van Rob Lengkeek (directeur Lengkeek Expertise), waarin een indringend beeld werd geschetst van welke schades een expert op zijn weg tegenkomt, gaf expert Rob Buijs uitleg over de organisatie van BCE. Buijs wordt, als daar tijdens de ledenvergadering in april mee wordt ingestemd, voorzitter van de afdeling CAR bij BCE.
Daarna gingen Rob Lengkeek en Adriaan Westerhof (oud-Nivre-voorzitter en afdelingsvoorzitter Brand bij BCE) in op de praktijk van het schaderegelingsproces. Dat hierbij veel zaken aan de orde komen, bleek doordat deze duopresentatie wat langer duurde dan aangekondigd. Lengkeek liet zien dat de praktijk van het schaderegelen altijd anders is dan de theorie door aan te geven dat de vraag of bijvoorbeeld een beschadigd tapijt tegen nieuwwaarde of dagwaarde moet worden vergoed per schadegeval apart moet worden bekeken.
Hoeveel en wanneer
Westerhof benadrukte het belang van een praktische schaderegeling voor de klant. “Die wil maar twee dingen weten: hoeveel krijg ik en wanneer? De rest is flauwekul. Een snelle betaling van een voorschot is heel belangrijk.” In het expertisevak zou, net als in andere bedrijfstakken, vooraf gezegd moeten kunnen worden wanneer een schade geregeld is. “Dat geeft de klant meer zekerheid, maar dat is nu niet het geval. Een bedrijf dat is afgebrand en dus volledig stil ligt, heeft er veel baat bij dat een schade zo snel mogelijk afgehandeld is.”
Ter versnelling van het schadeproces moeten verzekeraars bij het accepteren van bedrijfsrisico’s meer aandacht besteden aan voortaxaties en risico-inspecties, aldus Westerhof. “Verder moet een schaderaming door de verzekeraar ook als zodanig worden beschouwd en niet als een maximum voor de uiteindelijke uitkering. Schaderamingen zijn om die reden altijd te hoog. We moeten het namelijk altijd uitleggen als de uiteindelijke schade hoger uitvalt.”
Discussie
Na de pauze leidde oud-VNAB-voorzitter Joop Waterreus een discussie in de zaal. Alle aanwezigen bleken de stelling te onderschrijven dat een efficiënte schaderegeling alle partijen ten goede komt. Ook het belang van samenwerking werd onderkend.
Eén van de vragen die Waterreus aan de zaal stelde, was: “Waarom maken verzekeraars bij de acceptatie geen gebruik van de kennis van de expert?” Willem Pel (voorzitter Bavam) stelde dat de verzekeraar de kennis zelf in huis moet hebben. “Verzekeraars weten niet meer hoe ze risico’s moeten beoordelen. Daarvoor ontbreekt de kennis, maar de zaligheid moet daarbij niet van de expert komen. Deze kan best de risico’s beoordelen voor de verzekeraar, maar dan moet de verzekeraar wel de kennis hebben om daarmee om te gaan. Als die kennis er niet is, dan moet je maar in levensverzekeringen gaan.”
De uitbesteding van schaderegelingsactiviteiten door verzekeraars aan expertisebureaus heeft volgens BCE-voorzitter Henk Grootkerk de toekomst. “Daarmee breng je de schaderegeling op een neutraal en kostenefficiënt terrein.” FAC-voorzitter Jan Muller tekende hierbij aan dat daarmee wel uitholling van de functie van de makelaar dreigt. “Bovendien wordt de schaderegeling duurder voor een verzekeraar, omdat extra kosten nu zijn verdisconteerd in de gage van de makelaar.”
De tweede bijeenkomst, in Akersloot, trok zeventig belangstellenden. “Daar zijn we niet ontevreden mee”, aldus BCE-secretaris Peter Hamerslag. De bijeenkomst in Arnhem, gepland voor 19 maart, is komen te vervallen.
De sprekers op de informatiebijeenkomsten van BCE en FAC (vanaf links): Adriaan Westerhof, Rob Lengkeek, Joop Waterreus, Rob Buijs en Jan Muller.

Reageer op dit artikel