nieuws

Schadegarant wint kort geding

Archief

Schadegarant heeft een kort geding gewonnen dat was aangespannen door een herstelbedrijf waarvan de overeenkomst per 1 januari dit jaar was opgezegd. Het bedrijf had vorig jaar niet het minimale aantal autoschaden volgens de bij Schadegarant gelden procedure afgehandeld.

Een aangesloten herstelbedrijf moet jaarlijks minimaal vijftig schades afwikkelen conform de vastgestelde procedure voor Schadegarant-schaden, waarbij de gegevens elektronisch door de zogeheten Centrale Audabox worden verwerkt.
Het betreffende herstelbedrijf leverde gegevens echter niet correct aan, waardoor de melding werd teruggestuurd. Een dergelijke schade telt dan niet als Schadegarant-schade. “Als de schade buiten de Audabox wordt afgewikkeld, gaat deze rechtstreeks naar de verzekeraar. De schade wordt dus wel hersteld en vergoed, maar door ons niet meegeteld”, zegt Schadegarant-secretaris Johan Schoonhoven. “Bij foutief aanleveren wordt altijd aangegeven wat er fout is met het verzoek de gegevens aan te passen. Deze schadehersteller deed dat echter niet, met als gevolg dat hij vorig jaar geen enkele Schadegarant-schade heeft aangeleverd. Daarom hebben wij de overeenkomst opgezegd.”
Tijdens het kort geding, dat overigens twee zittingen in beslag nam, bleek dat de schadehersteller schades niet conform de procedure afwikkelde. De rechter oordeelde daarom dat de beslissing van Schadegarant terecht is geweest. “Dat is voor ons heel belangrijk”, aldus Schoonhoven. “Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de schadeafwikkeling. Door deze procedure kunnen wij een hoog kwaliteitsniveau waarborgen.”
Kwalificaties
Schadegarant hanteert voor de aangesloten herstelbedrijven kwalificaties die variëren van A tot en met E. De kwalificatie geeft aan hoe efficiënt een herstelbedrijf werkt. Zo’n 85% van de bedrijven heeft minimaal een C-kwalificatie. Eind vorig jaar is de samenwerking met twee bedrijven opgezegd die een E-kwalificatie hadden. “Bij hen was geen sprake van een significante verbetering in de procesgang.”
Het is de bedoeling dat het Schadegarant Kwalificatie Proces (SKP) op termijn wordt ingezet om verzekerden en verzekeraars een efficiënte schadeafhandeling te garanderen. Tussenpersonen krijgen dan binnen een bepaald postcodegebied een lijst van schadebedrijven, waarbij de A-bedrijven als eerste en de E-bedrijven als laatste worden getoond. Bij Schadegarant zijn circa 770 herstelbedrijven, 1.830 dealers en achtduizend tussenpersonen aangesloten.
Merkpolissen
Met betrekking tot de vernieuwde Suzuki Polis, die uitsluitend via de dealers wordt verkocht, merkt Schoonhoven nog op dat verzekerden met een Suzuki Polis juist niet door de tussenpersoon naar een universeel schadebedrijf kunnen worden gestuurd (zie AM 5, pag. 3). “De Suzuki Polis is gesloten via de dealer en niet via de tussenpersoon. Die heeft dus helemaal geen bemoeienis met de schadestroomsturing van de Suzuki Polis. Ik bedoel dat de tussenpersoon klanten met een Suzuki, maar geen Suzuki Polis hebben, voor schadeherstel niet naar de dealer stuurt.”
Schoonhoven vindt het overigens vreemd dat AXA risicodrager is voor de Suzuki Polis. “AXA neemt deel in Topherstel, dat geen enkele dealer in de distributiefunctie in de keten toelaat. Suzuki doet dus zaken met een instantie die de reguliere schaden gewoon buiten de dealer om via het universele schadekanaal afwikkelt. Suzuki is hierin overigens niet uniek, er zijn meer financieringsmaatschappijen van merken die deze strategische keus hebben gemaakt.”

Reageer op dit artikel