nieuws

Samenwerking NN-kantoren in de regio krijgt vorm

Archief

De vorig jaar door Nationale-Nederlanden ingezette nauwere samenwerking tussen de assurantiekantoren die eigendom zijn van de verzekeraar, krijgt steeds meer vorm. Na de clustering van kantoren in Noord-Nederland (Census) en de regio Den Haag (MiXZ) staan samenvoegingen in andere gebieden op de rol, onder meer in Noord-Holland en Utrecht.

Meest concreet is de fusie van vier NN-kantoren in de regio ‘Groot- Amsterdam’. Het daarbij om Athena Adviesgroep (Aalsmeer), Melkman Adviesgroep (Amsterdam), Schotte Afak Boxsem (Heemstede) en Verkuyl Verzekeringen (Hoofddorp). Deze kantoren met in totaal tachtig medewerkers zetten hun activiteiten voort onder de naam Athena. Het adviesbureau voor de tuinbouw Athena & Kamminga in Deventer, waarin Athena Adviesgroep een 50%-belang heeft, blijft buiten de samenwerking.
De officiële onthulling van de groepsnaam had gisteravond plaats, voorafgaand aan een feestelijke bijeenkomst voor het voltallige personeel in de dierentuin Artis. Voor deze locatie was gekozen, omdat Athena daar al elf jaar een uilenhok sponsort. “Athena is de Griekse godin van de wijsheid die ook op oude geldstukken van die tijd voorkomt. De combinatie van wijsheid en geld is te mooi om afstand van te doen”, zegt directeur Max Gerschtanowitz van Athena en woordvoerder van de groep, in een toelichting op de naamkeuze.
In tegenstelling tot Athena (26 medewerkers) zijn de andere fusiekantoren zelf producten van fusies of zij hebben kantoren overgenomen. Zo is in februari nog ABO Bijlsma (10 medewerkers) geïntegreerd in Verkuyl (13 medewerkers). De ABO-vestiging in Hilversum is toen opgeheven. ABO Bijlsma was zelf het resultaat van de samenvoeging in 1996 van Bijlsma Assurantiën (Amsterdam) en Adviesbureau Offringa (Hilversum). Verder is Schotte Afak Boxsem (9 medewerkers) een combinatie van drie assurantiekantoren: Schotte & Strijbis (Heemstede), Afak Boxsem & Partners (Heemstede) en Boxsem Assurantiën (Den Haag/Giethoorn). Melkman Adviesgroep (23 medewerkers) kocht in de afgelopen jaren diverse Amsterdamse assurantiekantoren: Schrijver, Variant, Kuiper en Delver.
De fusiecombinatie lanceert binnenkort een nieuwe website (www.athena.nl).
Noord-Holland
Een vergelijkbaar fusieproces staat op til in het boven Amsterdam gelegen deel van de provincie Noord-Holland. Daar gaan zes kantoren samen, waardoor een combinatie met ± 110 medewerkers ontstaat. Het betreft Wouters in Heerhugowaard (35 medewerkers), Kaandorp in Akersloot (20), Van Duin & Molenaar in Hoorn (15), Prins in IJmuiden (16), Contelaar & Hart in Krommenie (12) en Penning Kocken in Purmerend (18). De laatste twee kantoren zijn aanwinsten uit 2001, de andere zijn langer eigendom van NN.
Volgens Leo van Baarle, directeur van het IJmuidense kantoor Prins en coördinator van het Noord-Hollandse samenwerkingsverband, worden eind mei de eerste stappen gezet. “Dan lichten we het personeel uitgebreid in. Summier weet men er al van, maar dan geven we wat officiëler het startschot en maken we de nieuwe naam bekend.” In oktober worden de portefeuilles samengevoegd en volgt de overstap naar één rekening-courant. In het eerste deel van 2003 moet de juridische fusie tot één bedrijf gestalte krijgen.
In Heerhugowaard komt de backoffice, in NN-termen een Coda (Centrale Orgaan Dienstverlening Assurantiekantoren) genoemd. Volgens Van Baarle komen daar zo’n 30 tot 35 mensen te zitten. “De huidige vestigingen blijven gewoon bestaan als frontoffice. Ze verliezen wel hun zelfstandigheid, want er komt één centraal management.”
Volgens Van Baarle is de samenwerking geen opdracht van NN. “De aandeelhouder moedigt het wel aan, maar legt het niet op. Natuurlijk denken we op administratie kosten te kunnen besparen, maar we streven vooral naar bundeling van krachten. Zo denken we aan het opzetten van een speciale poot voor employee-benefits, voor wat betreft kennis, service en software. Andere mogelijkheden zijn een pensioenpoot en een hypotheekpoot.”
Wouters en Penning Kocken zijn lid van de NVA. Onder meer om die reden zal op het nieuwe briefpapier de ING-leeuw verschijnen; Penning Kocken doet dat overigens nu al.
Utrecht
In de provincie Utrecht staat een kleinere fusie tussen NN-kantoren op de rol. Daar sluiten per 1 mei de deuren van AVR Verzekeringen in Rhenen en gaan de vier medewerkers over naar Jansen Groenendijk in Zeist en assurantiemakelaar Achterberg in Oosterbeek (Gelderland). De naam Achterberg wordt daarna gewijzigd in Jansen Groenendijk. In Zeist zullen dan twaalf mensen werkzaam zijn en in Oosterbeek vijf.
Volgens Nationale-Nederlanden zijn er nog meer ontwikkelingen gaande, maar zijn daarover nog geen concrete uitspraken te doen. “De samenwerkingsactiviteiten bevinden zich allemaal in verschillende fases, maar er komen er meer aan, dat is wel duidelijk.”

Reageer op dit artikel