nieuws

Salland: beter resultaat bij aanvullend bedrijf

Archief

Zorgverzekeraar Salland (Deventer) had vorig jaar een totaal inkomen van e 136,2 (125,4) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e -4,9 (4,9) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -3,5 (7,1) mln.

Het ziekenfonds had een premie-inkomen van e 119,9 (115,0) mln. In dit bedrag was inbegrepen e 12,4 (12,1) mln aan nominale ziekenfondspremie. Het technisch resultaat kwam uit op e -5,6 (4,4) mln en het nettoresultaat op e -5,1 (6,0) mln.
Bij de aanvullende verzekeraar bedroeg het premie-inkomen e 10,8 (9,6) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 0,8 (0,5) mln en het nettoresultaat op e 1,5 (1,1) mln.
Het bemiddelingsbedrijf Salland Schadeverzekering had een inkomen van e 147.000 (32.000). Salland bemiddelt voor reisverzekeringen van De Friesland) hetgeen e 43.000 (43.000) opleverde en voor natura-uitvaartverzekeringen van Yarden, wat e 6.000 (27.000) opbracht. Verder worden onder eigen label particuliere ziektekostenpolissen gevoerd van de Goudse, wat e 58.000 opleverde (in 2001 ging het om polissen van Zorg & Zekerheid waarmee e57.000 was gemoeid.) Het nettoresultaat van het bemidddelingsbedrijf kwam uit op e -119.000 (24.000). Het eigen vermogen van Salland bedroeg e 22,5 (26,1) mln.
Zelfstandig
Salland is een van de weinige zorgverzekeraars in ons land die nog zelfstandig werkt. De verzorgverzekeraar wil de zelfstandige regionale positie in stand houden. Om met gelijkgestemden een vuist te kunnen maken, neemt Salland deel in de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ). De andere leden zijn: Azivo (Den Haag), De Friesland (Leeuwarden), Trias (Gouda) en Zorg & Zekerheid (Leiden).

Reageer op dit artikel