nieuws

SAC bouwt zelf aan landelijk instituut

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC), in 1966 opgericht als opleidingsinstituut voor de Utrechtse en Gooische assurantieclubs, kwam in het jaar 1998 volop in de schijnwerpers te staan. In de wintermaanden liepen de fusiebesprekingen voor één nationaal opleidingsinstituut spaak: de inhoud van het onderwijs deugde niet, de financiële onderbouwing schoot tekort én enkele personen konden maar moeilijk door één deur. “In een sfeer van wantrouwen leiden fusiebesprekingen nooit tot een goed resultaat”, zo stelde SAC-bestuursvoorzitter Wim Lentink treffend.

SAC, nota bene één van initiators van één landelijk opleidingsinstituut, besloot zelf een landelijk instituut te beginnen, als concurrent van de nieuwe SVV. SAC verzorgde op dat moment al het onderwijs voor negen assurantieclubs in Midden- en Zuid-Nederland. “We zijn het derde instituut op het gebied van mondeling assurantieonderwijs en zijn sterk genoeg om zelfstandig door te gaan”, zo was directeur Jan de Jong en voormalig Amev-medewerker (hoofd Volmacht) bewust van eigen kracht.
Informateurs
De eerste tegenslag deed zich in het voorjaar van 1998 voor: de twee Limburgse assurantieclubs stapten uit de SAC en besteedden onderwijs voortaan uit aan de nieuwe SVV. De stap was zeker voor wat betreft LAC-Zuid logisch: voorzitter van die club was namelijk Wiel Stevens, tevens voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs en leider van de fusiebesprekingen. Stevens en de SAC-bestuurders waren bepaald geen vrienden.
Er werden nog twee ‘informateurs’ aangesteld om alsnog vrede te sluiten, maar in juni werd duidelijk dat dit tevergeefs was. De SAC-clubs werden uit de Federatie gegooid, SAC kwam met een eigen studiegids en een eigen variant op de Beursbengel (SAC.NU), en SAC bood leden van de zeven nog aangesloten assurantieclubs korting op de cursusprijzen. Directeur De Jong was niet bang dat werkgevers, vaak de financiers van het cursusgeld, de SAC links zouden laten liggen. “Ik denk dat wij voldoende klandizie overhouden; ook verzekeraars en NVA- en NBVA-leden”, met een knipoog naar het feit dat het Verbond van Verzekeraars, NVA en NBVA zitting hadden in het bestuur van ‘concurrent’ SVV.
Een jaar na de breuk met de SVV kwam SAC zelfs met eigen opleidingsmateriaal, ontwikkeld samen met de LOI. De kwaliteit van het SVV-materiaal was onvoldoende, aldus De Jong. “Het geslaagdenpercentage voor de cursus Assurantie-B is bij SAC 40%, het dubbele ten opzichte van het landelijk gemiddelde.”
Geen zin meer
Weer een jaar later verschenen donkere wolken aan de SAC-hemel. De Oost-Brabantse Assurantie Studieclub verruilde het instituut voor de SVV, na de fusie met de bankopleidingen inmiddels Nibe-SVV geheten. De Tilburgse en Meierijsche clubs vervolgden de leegloop, waardoor de basis van SAC zich versmalde tot de Utrechtse, Gooische, Gelderse en Nijmeegsche assurantieclubs. Het aantal cursisten halveerde daardoor tot 550, terwijl het cursusjaar 1998/1999 al een bedrijfsverlies van één miljoen gulden had opgeleverd. In april volgde de genadeklap voor de arrondissementrechtbank van Utrecht: SAC (elf werknemers) werd failliet verklaard. De lessen stopten per direct en de cursisten konden naar hun cursusgeld fluiten.
Een terugblik van de betrokken SAC-mensen op het avontuur blijft uit. De zoektocht naar de nu 63-jarige Jan de Jong leidt via Wim Lentink en de Filippijnen, waar De Jong regelmatig verblijft, naar Steef Klarenbeek, toenmalig secretaris van de Utrechtse assurantieclub UPAC. Klarenbeek heeft een e-mailadres van De Jong, maar moet het volgende berichten: “Zoals ik al verwachtte, heeft Jan absoluut geen zin meer in het verleden. Ook voor mijzelf liggen de emoties nog zeer hoog, want naar mijn mening is de zaak gewoon om zeep geholpen. Op de top hadden we 5.500 cursisten. Het heeft mij heel veel energie en tijd gekost. En waar hebben we het uiteindelijk voor gedaan? In ieder geval zijn de cursusprijzen behoorlijk de pan uitgerezen en is het aanbod erg verschraald.”
Jan de Jong: “Geen zin meer in het verleden”.
1998
– Verzekeraars dagen politiek uit met WMK-maatregelen- SAC bouwt zelf aan landelijk instituut- Makelaars verzetten zich tegen millenniumplannen verzekeraars- Curator laakt tussenpersonenbeleid Aegon en Delta Lloyd- Van der Meer wil landelijk inkoop- en servicenetwerk- De Witte is weer terug met autoverzekeringen- Accountant: ‘Voortbestaan Onderlinge Hulp onzeker’- ‘Kleine tussenpersoon in 2005 niet meer op eigen benen’- Natura-uitvaartverzekeraars weren overnamepogingen af- Verzekeraars zetten mes in ziekteverzuimverzekering

Reageer op dit artikel