nieuws

SAA schikt zaak met klagende tussenpersoon

Archief

De Barendrechtse tussenpersoon Fred Meeuwissen heeft de Samenwerkende Assurantie Adviseurs Nederland (SAA) gedreigd met een rechtszaak vanwege onder meer achterstallige provisiebetalingen. Na onderling overleg heeft SAA aan Meeuwissen een bedrag betaald waarmee hij voorlopig als zelfstandig tussenpersoon verder wil gaan.

Meeuwissen sloot zich enkele jaren geleden aan bij SAA, geleid door Ton Rombouts en Ad Hogenboom, en verkocht daarbij zijn portefeuille. “Het meest hebben wij ons gestoord aan het financiële beleid, waar als gevolg van een constante liquiditeitskrapte door een onverminderd expansiebeleid zonder consolidatieperiode, vooral via overnames, portefeuilleaankopen en nieuwe samenwerkingsverbanden, alles gedwongen gericht is op vertraging van betalingen van saldi aan assuradeuren en subagenten en schade-uitkeringen aan klanten”, schrijft Meeuwissen. Dit alles zou ertoe geleid hebben dat hij nog voor tienduizenden euro’s aan provisie tegoed heeft.

Hoge afschrijvingen

Volgens SAA, onderdeel van Rombouts Adviesgroep, is het meeste wat Meeuwissen beweert onjuist. “Wij werken samen met ongeveer driehonderd kantoren. Natuurlijk gaat er bij ons wel eens wat fout, maar dat staat niet in verhouding tot wat er bij verzekeraars gebeurt”, zegt Ad Hogenboom, mede-directeur van SAA, dat na overleg bereid was om Meeuwissen een bedrag te betalen waarmee hij zelfstandig verder kan gaan.
Hogenboom bestrijdt dat SAA in financiële problemen zou verkeren. In 2000 werd een nettoverlies geleden van € 919.000 bij een netto-omzet van € 2,6 mln. Het eigen vermogen was eind 2001 € 830.611 negatief. “We zijn al sinds 1982 bezig en hebben nooit anders gedaan dan portefeuilles gekocht. Daar horen hoge afschrijvingen bij. Dat zal nog wel enkele jaren zo blijven.”

Naschrift:

Anno 2018 zit de zaak SAA-directeur Ton Rombouts nog steeds dwars. Het beeld dat door Meeuwissen is geschetst van het conflict achtervolgt hem naar eigen zeggen nog regelmatig. “Wij hebben bij al onze overnames altijd keurig iedere cent aan de verkopende partij betaald.” De oorsprong van het conflict met de inmiddels gepensioneerde tussenpersoon uit Barendrecht is volgens hem anders. “Bij de verkoop van zijn portefeuille was er geen sprake van een concurrentiebeding. Daar ben ik ook helemaal niet voor, want als iemand een nieuw bedrijf wil starten is dat prima. Wel was er een relatiebeding. Daarover hebben we tot in rechtszaal een conflict gehad, en gewonnen.”

Reageer op dit artikel