nieuws

RVS verkoopt veel minder levenpolissen

Archief

De verkoop van levensverzekeringen blijft bij RVS zwaar achter ten opzichte van vorig jaar. Vanuit Ede is tegelijkertijd een nieuwe beleggingsverzekering gelanceerd, waarbij de uitvoering in handen is gelegd van ING-zuster Nationale-Nederlanden.

De loondienstverzekeraar heeft na acht maanden al bijna tienduizend levensverzekeringen minder gesloten dan in 2002. De grootste dip doet zich voor bij de beleggingsverzekeringen (BeursPensioenplan en BeursSpaarplan), waarvan er 8.800 minder zijn verkocht. Verder hebben de 780 adviseurs duizend SpaarZorg Combinaties minder afgezet. RVS wijt de teruggang aan de fiscale ingrepen in met name de bedrijfsspaarregeling.
Verder heeft de wijziging van de terrorismeclausule gezorgd voor een verhoogd royement op schadeverzekeringen.
RVS ontkent dat de magere productiecijfers gevolgen hebben voor de omvang van de buitendienst. Begin 2002 werden nog 170 banen in de buitendienst (waarvan 130 adviseurs) geschrapt. Toen werden ook productie-eisen gesteld aan de adviseurs: minimaal e 63.500 brutopremie aan nieuwe productie, afkomstig van gemiddeld 640 klanten. Wie daaraan in twee achtereenvolgende jaren, zonder geldige reden, niet voldoet, heeft “geen toegevoegde waarde meer voor het bedrijf”.
NN-administratie
Onder de noemer ‘Rationalisatie Leven’ is het RVS Toekomstplan ontwikkeld: een beleggingsverzekering (inclusief overlijdensrisicodekking), die alle bestaande beleggingspolissen van RVS vervangt. De premies worden belegd in zes fondsen van Nationale-Nederlanden, waar tevens de gehele administratie plaatsvindt.
Volgens Ron van der Burgh, productmanager Leven bij RVS, leverde het bestaande Beursplan te veel administratieve problemen op. “We hebben het RVS Beursplan in 1998 geïntroduceerd onder het mom ‘quick and dirty’; we hebben destijds de administratieve afhandeling ervan een beetje verwaarloosd. Daardoor zijn de doorlooptijden voor polisaanvragen en mutaties incidenteel opgelopen tot meer dan vier weken. We hebben gezocht naar een oplossing en die gevonden in het product Flexibel Verzekerd Beleggen van Nationale-Nederlanden. Dat product is veel flexibeler dan het Beursplan. Daar komt nog bij dat we binnen ING-verband werken aan een shared service center Leven Individueel; meedraaien op de systemen van NN heeft dan zo zijn voordelen.”
Van der Burgh vervolgt: “We hebben het nieuwe product begin juni getest en hebben het eind vorige maand landelijk ingevoerd. Het RVS Toekomstplan is een afgeslankte vorm van Flexibel Verzekerd Beleggen: we hebben niet alle opties overgenomen. Het product draait op de administratie van NN, maar voor rekening en risico van RVS. Het product is op meer behoeften toepasbaar dan het oude Beursplan; het gaat dan ook erg goed met de verkoop. Wellicht kunnen we de achterstand in de verkoop van levensverzekeringen dit jaar nog inlopen.”
RVS heeft in Ede dit jaar tienduizend levensverzekeringen minder te verwerken.

Reageer op dit artikel