nieuws

Ruim driekwart mkb nauwelijks bekend met employee-benefits

Archief

Ruim driekwart (83%) van het midden- en kleinbedrijf (mkb) zou nauwelijks bekend zijn met de inhoud van het begrip employee-benefits (EB). Dit constateert De Amersfoortse naar aanleiding van een schriftelijke enquête onder tachtig assurantiekantoren.

De respondenten (41) van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door D&O, constateren verder dat circa 65% van het mkb een “beperkte interesse” heeft in de verzekerbare elementen van employee-benefits en dat ruim 30% een “grote interesse” zou hebben. Voor aanvullende diensten zoals een boodschappenservice, stomerijservice en de kapper op de zaak, bestaat volgens de respondenten binnen het mkb vrijwel in het geheel geen belangstelling.
Uit het onderzoek blijkt verder dat het mkb bij de keuze voor employee-benefits altijd afgaat op het advies van de tussenpersoon. Ook bij de keuze voor een bepaalde maatschappij geeft het advies van de tussenpersoon de doorslag. Bij de keuze voor een EB-adviseur door het mkb is de kennis en de kunde die de adviseur heeft van employee-benefits in de ogen van de ondernemer doorslaggevend.
De EB-adviseurs die op dit terrein nauw samenwerken met De Amersfoortste, verwachten een stijging van het aantal zakelijke klanten op het gebied van EB met 17%. Qua inkomsten uit EB wordt een stijging van 11% in 2005 verwacht ten opzichte van 2002. De respondenten verwachten dat in 2005 bijna 63% (dit is nu 56%) van hun inkomsten zal voortkomen uit zakelijke verzekeringen binnen het mkb. “Er ontstaat echter ook meer concurrentie in de markt, waardoor de positieve verwachtingen wellicht genuanceerd moeten worden”, aldus de onderzoekers.
Concurrentie
Op het gebied van EB verwachten de respondenten vooral concurrentie op het terrein van collectieve contracten van vakbonden, bedrijfsverenigingen en brancheorganisaties (43,8%) en verzekeraars en direct-writers (25%).
Voor het benaderen en adviseren van het mkb werken veel EB-kantoren samen met andere organisaties die actief zijn binnen het mkb. Ruim 90% geeft aan vooral met accountants en belastingadviseurs samen te werken. Bijna 30% geeft aan met arbodiensten samen te werken.
Omvang portefeuille
De deelnemende assurantiekantoren verwachten in 2005 dat iets meer dan de helft van hun portefeuille (53,4%) uit particuliere klanten zal bestaan (nu 60,3%) en dat het percentage zakelijke klanten 46,6% zal zijn, tegen 39,7% nu.
Qua inkomsten uit deze portefeuille verwacht men dat in 2005 ongeveer 37,5% (43,8%) van particuliere klanten komt en dat 62,5% (56,2%) van de inkomsten door zakelijke klanten binnen gebracht wordt.
De onderzoekers hebben ook gevraagd hoeveel procent van de huidige portefeuille, naar inkomsten, direct gerelateerd is aan EB en hoe dat in 2005 en 2008 zal zijn. Hieruit blijkt dat dit jaar 61,6% van de inkomsten voortkomt uit contracten met werkgevers (2005: 56,7%, 2008: 58,3%). Voor inkomsten die voortkomen uit polissen met werknemers als contractant, aangeleverd via de werkgever, is dat voor dit jaar 38,4% (2005: 43,3%, 2008: 41,7%).
De meest gesloten EB-verzekeringen zijn een verzuimverzekering, bedrijfsspaarregeling, WAO-gatverzekering en de collectieve pensioenverzekering. Qua aanvullende voorzieningen scoren reïntegratiebemiddeling en wachtlijstbemiddeling hoog.
Keurmerk
Van de respondenten van het onderzoek maakt het merendeel voor zijn automatisering gebruik van systeemhuis Anva. Op een goede tweede plaats komt ACT (ING). Uit de enquête blijkt echter dat de systeemhuizen op het gebied van EB nauwelijks specifieke diensten aanbieden, terwijl dat door ruim 34% wel als belangrijk wordt ervaren.
Verzekeringsmaatschappijen scoren hoog als het gaat om opleidingen op het terrein van employee-benefits. Ruim 90% heeft zijn opleiding bij een verzekeraar gevolgd. Iets minder dan de helft (45,8%) heeft een EB-opleiding bij Nibe-SVV gevolgd. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mgoelijk.
Ruim 50% is positief over het instellen van een keurmerk of certificeringsregeling voor EB-adviseurs. Bijna 60% vindt dat een nieuw op te richten instelling deze certificaten moet uitreiken. Ruim 30% vindt dat dit overgelaten kan worden aan de Stichting Examens Assurantiebedrijf. Ruim 90% vindt dat een EB-adviseur, om dit certificaat te verkrijgen, in het bezit moet zijn van een EB-diploma. Driekwart vindt dat een EB-adviseur jaarlijks moet voldoen aan de eisen voor permanente educatie. Ook hier waren meerdere antwoorden mogelijk.

Reageer op dit artikel