nieuws

Rond no cure no pay is schimmigheid troef

Archief

Er heerst heel wat verwarring rondom het al dan niet mogen hanteren van no cure no pay door letselschade-advocaten. Die verwarring is vooral toegenomen na de publicatie door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van haar beslissing in een klachtzaak (zie AM 5, pag. 2).

De publicatie van de integrale uitspraak volgde bijna een week nadat de NMa in een persbericht haar ‘groen licht’ voor no cure no pay naar buiten had gebracht. In de uitspraak bestempelde de NMa de desbetreffende gedragsregel van de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova) weliswaar als concurrentiebeperkend, maar van een daadwerkelijke veroordeling is geen sprake. Bovendien zal de Nova bezwaar aantekenen tegen de uitspraak. “Met het besluit van de NMa wordt het verbod op no cure no pay en ‘quota pars litis’ (wat neerkomt op: honorering in een percentage van de schadevergoeding – red. AM) niet geschorst”, aldus de Nova.
Het Verbond van Verzekeraars is geen voorstander van het resultaat afhankelijk declareren, vanwege de vrees voor een toename van het aantal claims en een stijging van de advocaatkosten. Het Verbond pleit voor een wettelijke regeling “om ervoor te waken dat een claimcultuur wordt aangewakkerd”. Het Verbond zal zich actief gaan bezighouden met de randvoorwaarden die hiertoe moeten worden opgesteld, waarbij het vanzelfsprekend het voortouw ziet genomen door het PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars).
In een op 26 februari uitgegeven persbericht stelde de Nova overigens, dat Engelgeer de desbetreffende klacht op 4 januari van dit jaar zou hebben ingetrokken. “De Orde is daaromtrent destijds door mr. Engelgeer geïnformeerd. In de uitspraak van de NMa wordt aan een en ander niet gerefereerd en het wekt verbazing dat het intrekken van de klacht door de NMa ook in de uitspraak zelf wordt genegeerd.”
Engelgeer bestrijdt deze lezing. “Ik had bij de NMa twee klachten ingediend en deze klacht heb ik helemaal niet ingetrokken.”
Golf publiciteit
Het onderwerp ‘no cure no pay’ is koren op de molen voor de media. Tot de vele publicaties behoorde een paginagroot artikel in dagblad Trouw van zaterdag 9 maart. In dat artikel wordt gesproken over klachten die bij de Orde van Advocaten zijn ingediend tegen letseladvocaten W.G. Verkruisen en F.L. Joosten, omdat deze te hechte banden zouden hebben met het bureau Euroclaim.
Euroclaim werft letselslachtoffers via onder meer folders in wachtkamers van huisartsen. Dit bureau werkt op basis van no cure no pay. Het zou ingewikkelde zaken verkopen aan advocaten. Het is advocaten niet toegestaan om op deze wijze opdrachten te verwerven.
Verkruisen en Joosten ontkennen in Trouw dat ze Euroclaim betalen voor het doorspelen van zaken. Zij zouden cliënten laten betalen, die deze kosten (indien van toepassing) vervolgens zouden kunnen compenseren binnen het contract van de betrokken cliënt met Euroclaim.

Reageer op dit artikel