nieuws

Rol voor tussenpersoon in letselschadedossier

Archief

Het Hoornse letselschadebureau Effort & Support heeft – onder de naam Onex – een formule geïntroduceerd om assurantietussenpersonen een rol te laten spelen in de dienstverlening aan slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen.

“Elke tussenpersoon kent wel de grote hoeveelheid reclame van letselschadebureaus die allemaal een gooi doen naar de klanten die een ongeval hebben gehad en dat melden bij hun assurantieadviseur. Er zijn bureaus die zonder verdere vergoeding de dossiers willen behandelen, bureaus die een vaste vergoeding per dossier willen uitkeren (bijvoorbeeld e 250) en er zijn zelfs bureaus die een percentage van de totale schade van het slachtoffer willen vergoeden”, aldus het bureau.
Aan al deze methodes kleven nadelen, vindt Onex (= afkorting van Onafhankelijk expertisebureau). “Als een letselbureau niets betaalt, is dat ethisch wel verantwoord, maar economisch niet zo goed. En als er betaald wordt voor een dossier, een vast bedrag of een percentage, is dit misschien economisch wel mooi, maar misschien ethisch niet echt verantwoord.”
Intake afnemen
Onex stelt een andere werkwijze voor: de assurantietussenpersoon neemt de intake af en zorgt ervoor dat de benodigde stukken bij het letselbureau komen. Vervolgens zoekt hij eens per vier maanden contact met het slachtoffer en rapporteert hij de bevindingen aan de behandelaar bij Onex. Als honorering ontvangt de tussenpersoon 25% van de bureau-omzet in het betreffende dossier.
Richt Effort & Support zich op de Kop van Noord-Holland, met Onex wil men landelijk actief worden. “Daarom hebben we in alle provincies contacten gelegd met letselschadebureaus”, aldus André Fluit van Onex.

Reageer op dit artikel