nieuws

Rol verzekeraars wordt kleiner in bedrijvenmarkt

Archief

“De rol van verzekeraars neemt af, omdat bedrijven meer risico’s in eigen behoud nemen en op alternatieve middelen, zoals captives, vertrouwen.”

Dit is de belangrijkste conclusie uit het Aon European Risk management and Insurance Survey 2002-2003, een onderzoek onder honderd grote ondernemingen uit dertien Europese landen, waaronder Duitsland, Engeland en de Benelux. Vier van de tien bedrijven hebben al een captive, melden de onderzoekers. Captives worden het meest gebruikt door bedrijven in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.
Ondernemingen zouden bereid zijn een hoger eigen risico te nemen, om zo de gestegen verzekeringskosten te compenseren. Ook voor dit jaar verwachten de bedrijven een toename van de verzekeringspremies, zo blijkt uit het onderzoek.
De Europese risicomanagers zien onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als grootste bedreiging voor hun bedrijf. Op de tweede plaats staat reputatieverlies. Productvervalsing, materiële schade en algemene aansprakelijkheid zijn andere risico’s die hoog scoorden in het onderzoek.
“Het onderzoek wijst tevens uit dat bedrijven de neiging hebben om risicoanalyses uit te voeren op gebieden waarvoor makkelijk financiële dekking beschikbaar is of waar wettelijke voorschriften voor gelden wat betreft risicobeoordeling. Meer dan de helft van de grote Europese bedrijven heeft een risicopreventieplan ontwikkeld voor gezondheid en veiligheid, milieuvervuiling, materiële schade en grote rampen. Daarentegen beschikte slechts 20% van de bedrijven over een aanpak voor reputatieverlies.”

Reageer op dit artikel