nieuws

‘Robin Hood’ uit tv-studio gezet

Archief

Raymond Bongers, directeur van De Hypotheekconcurrent uit Winterswijk, is vorige week uit het tv-programma Radar gezet. Radar besteedde aandacht aan de werkwijze van Bongers, die klanten een boete van e 4.500 berekent wanneer zij niet binnen zes maanden via hem een huis kopen en een hypotheek sluiten.

Bongers kwam enkele jaren terug in het nieuws met het failliet gegane bedrijf Premier Waterbedden, dat klanten in termijnen liet betalen voor waterbedden die elders een stuk goedkoper verkrijgbaar bleken. Met De Hypotheekconcurrent sluit hij contracten waarbij de klant binnen een half jaar een huis moet kopen en een hypotheek moet sluiten. Gebeurt dat niet, dan krijgt de klant een boete van e 4.500 aan de broek. Deze werkwijze zorgde vorig jaar al voor onrust in Winterswijk. Bongers zou informatie over te koop staande huizen hebben overgenomen op zijn eigen website. Een aantal makelaars heeft Bongers daarop een waarschuwende brief gestuurd.
Bongers zelf stelt dat “de gevestigde orde” hem heeft bedreigd. “Ze vinden mij link, terwijl ik slim en creatief ben en hard werk”, zo verklaarde hij tegenover de Twentsche Courant Tubantia. De boeteclausule hanteert hij niet voor niets: “We gaan een zakelijk gesprek met de klant aan, het is geen flauwekul. Wij steken er tijd, energie en geld in door middel van aankoopbegeleiding en we geven goede informatie.”
Robin Hood
Het Tros-programma Radar wijdde na een klacht van een klant een item aan de ‘wurgcontracten’ van De Hypotheekconcurrent. Na een inval bij het bedrijf in Winterswijk besloot Bongers zijn verhaal tijdens de live-opname in de studio te komen doen. De dertigjarige Bongers, die zich een Robin Hood noemt die strijdt tegen de gevestigde orde, verscheen in het programma met een jagershoedje op. Nadat hij zelf aan het woord was geweest, onderbrak hij herhaaldelijk het vervolggesprek met advocaat Pim de Vos, die de belangen behartigde van gedupeerden in de waterbedden-affaire. Bongers werd daarop door twee Tros-medewerkers uit de studio verwijderd.
Op de site www.dehypotheekconcurrent.nl heeft Bongers een reactie geplaatst. “De Hypotheekconcurrent bestaat nu bijna een jaar en heeft bijna honderd klanten. Eén klant heeft een klacht over ons bedrijf. Radar heeft hierover en over de werkwijze van het bedrijf (de klant betaalt én bepaalt) een item gemaakt. Omdat Radar slechts één klagende klant heeft, werden de pijlen geschoten op de heer Bongers omdat hij in het verleden failliet is gegaan. Waarom worden dertig tevreden klanten angstvallig door Radar verzwegen en zelf niets gevraagd?”
Het optreden van Raymond Bongers (midden) in Radar werd voortijdig beëindigd.

Reageer op dit artikel