nieuws

Risicofonds voor Onderwijs nu verzekeraar

Archief

Het Risicofonds voor het Onderwijs, dat voor scholen het ziekterisico dekt voor conciërges en schoonmakers, is sinds kort officieel verzekeraar.

Het Risicofonds (Huis ter Heide) werd in 1968 opgericht, omdat bij de wijziging van de WAO en de Ziektewet het facilitair personeel, zoals conciërges en schoonmakers, buiten de wettelijke boot vielen. Scholen moesten toen zelf het risico dragen voor het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van deze medewerkers.
Het Risicofonds – destijds een stichting – was tot 1998 ondergebracht bij Cadans, de uitvoeringsinstantie voor de sociale zekerheid. Op grond hiervan had het Risicofonds een vrijstelling voor toezicht door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). “Na wijzigingen in de sociale wetgeving moesten wij uit Cadans treden”, zegt Gerard de Weerd, directeur van het Risicofonds. “In 2001 werd bij een accountantscontrole de vraag opgeworpen of wij niet onder het wettelijk toezicht dienden te vallen. We hebben die vraag toen voorgelegd aan de PVK. Al met al is er heel wat tijd overheen gegaan. Sinds 28 mei hebben we een vergunning voor de branches Ongevallen en Ziekte. Inmiddels zijn we ook een NV geworden.”
Het Risicofonds keert de school ook geld uit voor de vervanging van zieke personeelsleden en geeft uitkeringen bij overlijden. Het fonds is niet (meer) uitsluitend voor ondersteunend personeel. “We zijn opgericht in verband met het personeel dat voor eigen rekening van het schoolbestuur werkt. Destijds was dat uitsluitend ondersteunend personeel, maar tegenwoordig kunnen dat ook extra ingezette leerkrachten zijn. Voor overige leerkrachten is er trouwens een ander fonds, het zogenaamde Vervangingsfonds.”

Reageer op dit artikel