nieuws

Rijnmond lanceert nieuw concept voor ziektekosten

Archief

Rijnmond (DKV Nederland) heeft de ZorgboX gelanceerd, een bijzondere ziektekostenpolis die bestaat uit vijf dekkingsboxen met ruime dekking. De verzekerde die denkt dat hij van een bepaalde box weinig gebruik zal maken, kan voor deze box een eigen risico nemen en daarmee de premie omlaag brengen. Opmerkelijk is ook, dat voor elk verzekerd kind premie moet worden betaald.

Het concept van de ZorgboX is uniek voor ons land. Zonder dekkingsverlies kan de verzekering immers, via eigen-risicobedragen en daarbij behorende premiekortingen, aan de wensen worden aangepast. De ruime dekking valt uiteen in de volgende vijf boxen: Reguliere en noodzakelijke zorg, Alternatieve en aanvullende zorg, Kraam- en kinderzorg, Tandenzorg en Buitenlandzorg. Per box kan een eigen risico worden genomen van e 0, e 100 of e 1.000. Dat levert premiekortingen op van e 30 tot en met e 300. De keuze wordt per polis gemaakt. Voorts worden voor bepaalde regio’s kortingen gegeven van 5% en 10%.
Dekking boxen
De box Reguliere en noodzakelijke zorg geeft volledige vergoedingen bij de noodzakelijke dekkingen en omvat voorts onder meer: geneesmiddelen (GVS en GVS+), manuele therapie, Mensendieck en Cesar, kaakchirurgie, orgaantransplantatie en podotherapie. Ook is er onder meer dekking voor dieetpreparaten (meerkosten boven gewone voeding), behandeling in privéklinieken (na toestemming),en thuisverpleging (maximaal tien dagen van acht uur) en ziekenvervoer (waaronder eigen auto).
De box Alternatieve en aanvullende zorg geeft een volledige dekking voor onder meer: audiologische hulp, behandeling acné en psoriasis, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, logopedie, mammaprothese, sterilisatie en abortus, voedingsadvies en preventieve hulp. Voorts is er onder meer dekking voor alternatieve geneeswijzen (80% vergoeding tot maximaal e 500 per verzekerde per jaar), brillenglazen en contactlenzen (maximaal e 200 per verzekerde in 24 maanden), epilatie (maximaal e 250 per verzekeringsduur), hoortoestel (tot e 700 in acht jaar) en pruiken (tot e 500). Ook rechtshulp in verband met een medische fout is gedekt. Hierbij geldt een maximumbedrag van e 5.000.
Bij de Kraam- en Kinderzorg kan worden gekozen voor een bevallingsuitkering van e 1.600 of kraamzorg in natura (54 uren verdeeld over maximaal tien dagen). Een kraampakket wordt verstrekt. Er is een volledige dekking voor erfelijkheidsadvies. Bij vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen is 3 keer KI of IUI gedekt en zes keer IVF of IVF-ICSI (eigen bijdragen respectievelijk e 100 en e 500). Voorts is onder meer gedekt een meerlinguitkering (e 250 voor het tweede en elk volgende kind) gezinsverzorging bij ziekenhuisopname van een ouder (maximaal e 500), stottertherapie (maximaal e 1.000 voor de verzekeringsduur).
De box Tandenzorg geeft een vergoeding van 80% tot e 1.500 per verzekerde per jaar voor tandarts en mondhygiëniste (inclusief techniekkosten). Behandelingen volgens de ‘regeling gehandicapten’ zijn volledig gedekt. Orthodontie is volledig gedekt bij een IOTN-score van drie of hoger.
De box Buitenlandzorg biedt een werelddekking en een volledige vergoeding bij onder meer repatriëring (inclusief reisgenoot). Medisch toerisme binnen de EU is mogelijk na toestemming van Rijnmond. De dekking voorziet voorts in onder meer toezending geneesmiddelen en tolkenservice.
Kortingen
Voor kortingen op de boxen kan worden gekozen voor een eigen-risicobedrag van e 100 of e 1.000 of geen eigen risico. De kortingen worden gegeven per polis. Bij de volgende boxen gelden de volgende kortingen bij respectievelijk e 100 en e 1.000 eigen risico:
Regulier e 90 resp. e 300;
Alternatief e 50 resp. e 100;
Kraam e 90 resp. e 200;
Buitenland e 30 resp. e 100;
Tanden e 80 resp. e 180.
De kortingen gelden over de premies minus de regiokortingen. Voor bepaalde gebieden (Drenthe, Overijssel en Kop van Noord-Holland) geldt een korting van 5% en voor bepaalde gebieden (Friesland, Groningen en Zeeland) van 10%.
Premies
Voor volgende leeftijdgroepen gelden de volgende jaarpremies: 20-29 jaar e 1.416, 30-34 jaar e 1.464, 35-39 jaar e 1.560, 40-44 jaar e 1.728, 45-49 jaar e 1.908, 50-54 jaar e 2.136, 55-59 jaar e 2.544 en 60-64 jaar e 3.072.
Opmerkelijk is, dat voor alle verzekerde kinderen premie moet worden betaald. Deze premie bedraagt e 756 per kind per jaar.
Premievoorbeeld
Een ouderpaar in de leeftijdgroep van 40-45 jaar met drie kinderen, dat bij de Kraambox kiest voor een eigen risico van e 1.000 en bij de Alternatieve box van e 100, betaalt, zonder regiokorting, jaarlijks een premie van e 5.474.
Rijnmond presenteerde de ZorgboX aan het intermediair in het bekende Rotterdamse restaurant Kaat Mossel

Reageer op dit artikel