nieuws

Richtlijn ‘Verkoop op afstand’ ook belangrijk voor Nederlandse

Archief

markt

De ontwerprichtlijn ‘Verkoop op afstand financiële diensten’ heeft gevolgen voor de Nederlandse verzekeraars. De richtlijn is namelijk niet uitsluitend van toepassing op grensoverschrijdend dienstenverkeer, maar ziet toe op alle verkoop binnen de EU en dus ook binnen Nederland
Een overeenkomst op afstand wil zeggen dat de consument niet in direct contact staat met de verkoper (verzekeraar of dienstverlener). De overeenkomst kan tot stand komen via post, telefoon of internet.
Om de werking van de Europese Interne Markt te bevorderen, acht de Europese Unie het van belang dat de toezichtregels van de lidstaten worden geharmoniseerd. De consument moet namelijk weten waar hij aan toe is en als de rechten en plichten per lidstaat verschillen, leidt dat tot een onwerkbare situatie.
De verplichtingen in de richtlijn hebben met name betrekking op de informatie die vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de consument ter beschikking wordt gesteld. Van belang is tevens de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst te herroepen.
Geen kosten terug
De consequenties van de richtlijn zijn volgens het Verbond van Verzekeraars verschillend voor levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Het Comité Européen des Assurances en het Verbond maken zich druk om de mogelijkheid van een herroeping voor niet-levenpolissen; er gaat een termijn gelden van veertien dagen. Een ander punt van kritiek is dat een verzekeraar geheel geen kosten mag terugvragen aan een klant die een levenpolis heeft herroepen.
Na totstandkoming van de richtlijn zal het bestaande wettelijke kader worden aangepast, met name voor deze herroepingstermijn die voor levensverzekeringen wordt verruimd naar dertig dagen (is nu veertien). Op 16 april zal de Juridische Commissie stemmen over de Ontwerprichtlijn, waarna het voltallige Europese Parlement zich er ook over buigt.

Reageer op dit artikel