nieuws

Richtlijn is definitief: amendementen in prullenbak

Archief

De Europese Commissie heeft, vier maanden na de laatste behandeling in het parlement, de Europese richtlijn voor verzekeringsbemiddeling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat twee in augustus toegevoegde amendementen alsnog terzijde zijn geschoven.

Uit de definitieve tekst van de richtlijn (zie bij het onderdeel ‘Dossiers’ op www.amweb.nl) blijkt dat tussenpersonen straks wel degelijk vóór het sluiten van een verzekering schriftelijk hun advies moeten motiveren. Lid 3 van artikel 12 is gewoon gehandhaafd en luidt als volgt: “Voorafgaand aan het sluiten van een verzekering preciseert de tussenpersoon ten minste de verlangens en behoeften van de klant alsmede de elementen waarop het advies is gebaseerd. Deze preciseringen variëren naar gelang van de ingewikkeldheidsgraad van de aangeboden verzekering”. Deze informatie moet schriftelijk worden verstrekt.
De richtlijn wordt op 15 januari 2005 van kracht. Voor die datum kunnen de lidstaten zelf nadere, eventueel strengere invulling geven aan de richtlijn. Dit zal tot uitdrukking moeten komen in de Wet Financiële Dienstverlening. Momenteel legt het ministerie van Financiën de laatste hand aan een concepttekst van die wet. Een door de Autoriteit Financiële Markten in het leven geroepen Platform Financiële Dienstverlening, waarin vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche zitting hebben, buigt zich onder meer over de invulling van de wet en de eventueel aanvullende zelfregulering.
Productieafspraken
Een ander gesneuveld amendement betreft het actief melden van bestaande productieafspraken. Onderdeel e van het eerste lid van artikel 12 schrijft nu voor dat:
– de tussenpersoon meldt dat hij adviseert op grond van een onpartijdige analyse;- of dat hij een contractuele verplichting heeft met één of meer verzekeraars;- of dat hij met een beperkt aantal verzekeraars (inclusief de namen van die verzekeraars) zaken doet.De tweede verplichting geldt niet voor de namen van de maatschappijen waarmee productieafspraken zijn gemaakt. Die hoeven alleen op verzoek van de klant te worden gemeld, al moet de klant wel op dit recht worden gewezen.

Reageer op dit artikel