nieuws

Rheinland introduceert hier Restschuldversicherung

Archief

De Duitse Rheinland Holding AG heeft in Ridderkerk twee nieuwe verzekeringsmaatschappijen opgericht. Ten eerste om in Duitsland de zogeheten restschuldversicherung te kunnen blijven voeren, maar ook om de kredietverzekering in ons land te gaan verkopen.

De nieuwe verzekeraars Rimaxx International en Rheinland International Credit Life vallen onder de Rheinland Groep Nederland. De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft toestemming verleend aan Rimaxx en Rheinland International om hun activiteiten uit te oefenen in de branches Ziekte en Ongevallen, respectievelijk levensverzekeringen.
Als wettelijk vertegenwoordigers treden op de 45-jarige Richard Venema (Rimaxx) en 47-jarige Eris Kruit (Rheinland International), tevens directielid van volmachtbedrijf Kruit Assurantiën (veertien medewerkers).
Volgens Kruit zijn de nieuwe maatschappijen in eerste instantie bedoeld om in Duitsland de restschuldversicherung te kunnen blijven aanbieden. Het betreft een aanvullende verzekering bij allerlei kredietproducten, die uitkeert bij overlijden, ongeval, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. “De Duitse toezichthouder, die materieel toezicht houdt, eist voortaan individuele premies voor dit product. Maar het is een bulkproduct – er gaat bijna e 400 mln premie in om – en individuele premies zouden het financieel niet meer aantrekkelijk maken. Daarom laat Rheinland de polissen voortaan via Nederland lopen.”
Relatie
Een introductie van de Restschuldversicherung staat in ons land ook gepland. “We zijn er druk mee bezig; het zal nog dit jaar gebeuren”, aldus Kruit, die de concurrentie verder niets wijzer wil maken.
Volgens Kruit dateren de banden met Rheinland van twaalf jaar geleden. “Rheinland heeft in de jaren tachtig Van Wijk & Co Assuradeuren gekocht die in 1990 fuseerde met Kruit Assurantiën, waarvan Rheinland aandeelhouder was. In 1995 zijn ze uit ons land vertrokken en hebben Richard Venema en ik die aandelen gekocht. Uit die tijd stamt de vertrouwensband en om die reden hebben ze juist ons benaderd. Ach, het is wel leuk, ik ben nu Mitglied des Vorstandes.”

Reageer op dit artikel