nieuws

Retourprovisieformule ROI kostte Peter Blok e 130.000

Archief

Het avontuur van Peter Blok met zijn Return on Insurance Particulieren (ROI) heeft hem ten minste e 130.000 gekost. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van curator mr. G.C. Verburg.

Met het in juli 2001 opgerichte ROI hield Blok zich bezig met verzekeringsadvisering op basis van een honorarium. De voormalige topman van de Behaenk Groep combineerde dat met het bieden van retourprovisie: aangezien de ontvangen provisies hoger waren dan het verschuldigde honorarium, betaalde ROI het verschil aan de klant of werd het verschil namens de klant door ROI belegd. Door zich in de publiciteit fel af te zetten tegen het gangbare provisiesysteem, maakte Blok zich zeer impopulair bij het gros van het intermediair en de daarmee samenwerkende verzekeraars.
ROI hield aanvankelijk kantoor in Reeuwijk. Curator Verburg stelt in zijn eerste faillissementsverslag: “Tegenvallende belangstelling vanuit de markt (zowel aan de vraag- als aanbodzijde van de financiële producten) noodzaakten ROI al enkele maanden na haar oprichting tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met haar vier personeelsleden”. Wegens de tegenvallende resultaten is het bedrijf begin 2002 verplaatst naar het woonadres van Blok in Rotterdam, waar de bedrijfsactiviteiten van ROI al kort nadien werden beëindigd.
Het op 11 februari uitgesproken faillissement is niet aangevraagd door Blok zelf noch door een leverancier. Deze actie werd ondernomen door een klant van ROI, die aanspraak maakte op retourprovisie.
Financiering
ROI was gefinancierd door Blok Holding BV. Het gaat om een schuld van circa e 130.000. “De overige financiers van de bedrijfsactiviteiten waren enkele particulieren via Tante-Agaathleningen, welke echter voor datum faillissement zijn kwijtgescholden.”
Vooruitzichten
Er is bij en voor ROI niet veel meer te halen, zo is in de inschatting van de curator. “Uitsluitend het onderzoek naar en de incasso van debiteuren zou nog enig boedelactief kunnen opleveren, maar daaruit zullen hooguit de boedelcrediteuren (gedeeltelijk) kunnen worden betaald. Aan preferente crediteuren en concurrente crediteuren zal naar alle waarschijnlijkheid niets kunnen worden betaald”, aldus Verburg.
Peter Blok zocht de publiciteit op en zette zich fel af tegen het gangbare provisiesysteem.

Reageer op dit artikel