nieuws

‘Resultaten Schade en Zorg zijn structureel te laag’

Archief

Lagere renteopbrengsten door tegenvallende beurskoersen en duurdere herverzekeringen hebben de resultaten van schade- en zorgverzekeraars in 2002 gedrukt. “Met gemiddeld 2% blijft het resultaat bedrijfseconomisch op een structureel te laag niveau”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Uit prognoses van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CvS), in opdracht van het Verbond, blijft dat schade- en zorgverzekeraars afstevenen op een technisch resultaat, na rente en herverzekering en vóór belasting, gelijk aan dat van 2001. De onderverdeling is evenwel gewijzigd: waar de schadeverzekeraars in 2001 een nulresultaat (2001: -1%) boeken, zien de zorgverzekeraars het resultaat teruglopen van 3% in 2001 naar 2% dit jaar.
De premies Schade en Zorg zullen stijgen tot zo’n e 19,9 (17,9) mld. De prognoses zijn overigens gebaseerd op de halfjaarcijfers van circa 85% van alle schadeverzekeraars en andere marktinformatie, aldus het Verbond.
Schadebedrijf
Het lichte herstel van de resultaten in het schadebedrijf komen grotendeels voor rekening van brandverzekeraars. Zij zien het gemiddeld technisch resultaat toenemen tot 6% (2001: 3%) als gevolg van uitgebreide saneringsmaatregelen en premieverhogingen in de bedrijvenmarkt. Tevens is de groei van schadeuitkeringen en bedrijfskosten gematigd geweest. De premieomzet stijgt mede daardoor met 15% tot circa e 3,3 mld, aldus het Verbond.
Het technisch resultaat van motorrijtuigenverzekeringen neemt dit jaar toe van -1% tot 0%; de premie-omzet met 7% naar e 4,3 mld. “De kosten stijgen echter even hard als de premie”, licht het Verbond toe. Tevens zou de duurdere herverzekering de lichte resultaatsverbetering hebben gedrukt. “Voor 2003 zijn premieverhogingen voor personenautoverzekeringen te verwachten”, stelt het Verbond.
In Transport en Overige Varia is het technisch resultaat gedaald tot -3% (+3%), respectievelijk -2% (+1%). De premieomzet zal naar verwachting stijgen met 5% tot e 0,6 mld, respectievelijk met 13% naar e 2,5 mld.
Zorgbedrijf
Het zorgbedrijf (ziektekosten, aov, WAO-gat, ziekteverzuim en ongevallen) rekent dit jaar op een premiegroei van 10% naar e 9,3 mld. “Maar de schade stijgt harder dan de premie”, aldus het Verbond, dat rekening houdt met een technisch resultaat van 2% tegenover 3% vorig jaar.
Volgens het Verbond zullen de renteopbrengsten van de voorzieningen dalen en wordt ook hier herverzekering duurder. “Het slechte resultaat van ziektekostenverzekeringen en de plannen van het nieuwe kabinet kunnen ertoe leden dat in 2003 de premies fors gaan stijgen.”
Resultaten schade- en zorgverzekeraars 1998 1999 2000 2001 2002 (in e mld) brutopremie 7,5 7,8 9,0 9,5 10,6 w.v. motorrijtuigen 3,1 3,3 3,8 4,0 4,3 brand 2,4 2,5 2,6 2,8 3,3 transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 overige varia 1,5 1,5 2,0 2,1 2,5 bruto premie zorg – – 7,6 8,4 9,3 (in %) technisch resultaat 3 1 -1 0 2 w.v. motorrijtuigen 1 -2 -1 -1 0 brand 5 5 -2 2 6 transport 8 0 1 3 -3 overige varia 1 1 0 1 -2 Zorg -1 0 0 1 2

Reageer op dit artikel