nieuws

Resultaat ZA keldert door fors verlies medische varia

Archief

Een dramatische winstdaling kenmerkt de jaarcijfers 2001 van Zwolsche Algemeene (ZA). De Allianz-dochter zag haar nettoresultaat kelderen tot e -4,8 (+26,4) mln door een fors verlies in Ziekte en Ongevallen. Het levenbedrijf ging het schadebedrijf voorbij in brutopremie-inkomen.

De omzet van Zwolsche Algemeene groeide naar e 564,4 (501,1) mln, waarvan aan brutopremie-inkomen e 464,1 (404,2) mln. Het schadebedrijf groeide met ruim 7% tot een brutopremie-inkomen van e 219,5 (199,9) mln, met name door tariefsverhogingen in de ziektekostentekening.
In deze hoofdbranche werd een brutopremie-omzet van e 182 (161) mln geboekt. Motorrijtuigen scoorde een premie-omzet van e 221(215) mln. Brand en Overige varia leverden vorig jaar e 56 (51) mln en 22 (21) mln brutopremie op.
Het operationeel resultaat schadeverzekeringen kelderde van e 6,3 mln in 2000 naar e -34,3 mln vorig jaar. Het technisch resultaat verslechterde dramatisch van e -4,1 mln in 2000 naar e -89,6 mln vorig jaar.
Boosdoener
De grootste boosdoener van dit verslechterde technisch resultaat is de branche Ziekte en Ongevallen: e -87,5 (-7,1) mln. “Een ander claimpatroon dan verwacht mocht worden op grond van ervaringen in eerdere jaren in combinatie met een sterke toename van de schadelast gerelateerd aan niet-medisch noodzakelijke ingrepen, veroorzaakten een negatief resultaat”, aldus de directie van Zwolsche Algemeene.
Ook de branches Brand en Overige varia droegen in negatief opzicht bij aan de resultaten met e -4,8 (+0,4) mln respectievelijk e -2,1 (-3,2) mln. In Motorrijtuigen en Transport werden positieve resultaten geboekt met e 3,6 (5,1) mln en e 0,2 90,7) mln.
Het bedrijfsresultaat bedroeg e -5,5 mln, maar liep verder op door onder meer een eenmalige dotatie van e 30,5 mln aan de vergrijzingsreserve en aan de C-reserve.
Het levenbedrijf, dat de Benelux als werkgebied heeft, boekte beduidend betere resultaten. De brutopremie-omzet steeg met ruim 22% naar e 244,6 (199,9) mln, onder meer door een verdrievoudiging van de inkomsten in Luxemburg. Het operationeel resultaat levensverzekeringen groeide licht tot 23,1 (22,8) mln, aldus de Allianz-dochter. Zwolsche Algemeene 2001 2000 omzet 564 501 brutopremie-inkomen 464 404 w.v. levenbedrijf 245 200 schadebedrijf 220 204 w.v. ongevallen en ziekte 182 161 motor WA 129 125 motor Casco 92 90 transport 2 2 brand 56 51 overige varia 22 21 technisch resultaat -89,6 -4,1 w.v. ongevallen en ziekte -86,6 -7,1 motorrijtuigen 3,6 5,1 transport 0,2 0,7 brand -4,8 0,4 overige varia -2,1 -3,2 bedrijfsresultaat -8,7 39,5 w.v. levenbedrijf 23,1 22,8 schadebedrijf -34,3 6,3 nettoresultaat -4,8 26,4 medewerkers 649 658 Opmerkingen: Opmerkingen:

Reageer op dit artikel