nieuws

Resultaat VGZ omlaag door zorgkosten

Archief

Bij het particuliere bedrijf van VGZ dat vorig jaar een premie-inkomen had van e 502,1 (423,5) mln, daalde het technisch resultaat van e -8,1 mln naar e -45,7 mln.

VGZ wijt het tegenvallende resultaat in particuliere verzekeringen aan het feit dat minister Borst in het voorjaar van 2001 de zorgsector onverwacht extra geld toezegde, onder meer in verband met de wachtlijsten. Dit was nauwelijks van invloed op de aanvullende verzekeringen, maar voornamelijk op de hoofdverzekeringen. In de particuliere sector daalde de nettowinst van e 26,2 mln naar e 7,5 mln.
Het groepsinkomen (inclusief ziekenfonds, exclusief zorgkantoor) bedroeg e 648,6 (607,6) mln. Het netto groepsresultaat daalde van e 47,7 mln naar e 29,1 mln. Doordat het ziekenfonds niet volledig risicodrager is, pakten de extra kosten daar uiteraard minder heftig uit dan in het particuliere bedrijf.
Het groepsvermogen bedroeg e 536,2 (595,0) mln. Hiervan heeft e 366,9 (428,1) mln betrekking op het particuliere bedrijf en e 169,3 (166,9) mln op het ziekenfonds.
Fusie met Univé
VGZ en de samenwerkende ambtenarenverzekeraar IZA gaan volgend jaar fuseren met Univé. Daardoor zal een verzekeraar ontstaan van 3,2 miljoen verzekerden.
VGZ had vorig jaar 1,8 miljoen verzekerden onder wie 533.000 particuliere verzekerden en 1,30 miljoen ziekenfondsverzekerden. Deze aantallen zijn inclusief diverse contracten, bijvoorbeeld voor 83.000 (77.000) asielzoekers. Voorts is VGZ uitvoerder voor de collectieve regeling voor medewerkers van zorginstellingen (IZZ). Sinds dit jaar kunnen ook de (120.000) medewerkers in de thuiszorg op het IZZ-contract terecht. VGZ draagt samen met Interpolis (in Interpolis Zorgverzekeringen) het risico voor het ziektekostenlabel van Interpolis. VGZ is samen met PGGM eigenaar van de arbodienst Maetis.

Reageer op dit artikel