nieuws

Restauratiehypotheek voor monumenteigenaren

Archief

Het Nationaal Restauratiefonds biedt particulieren en ondernemers die een monument bezitten, sinds kort de mogelijkheid restauraties te financieren door middel van een hypotheek.

De regeling is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OC&W. De Restauratiefonds-hypotheek kent een rente die altijd 5% lager ligt dan de gemiddelde rente op de markt (bepaald door het Restauratiefonds); de minimale rente is 0,5%. Momenteel bedraagt de rente 1,1%. De looptijd van de lening bedraagt maximaal dertig jaar. De hypotheek kan gesloten worden voor 70% van de fiscaal aftrekbare verbouwingskosten tot maximaal e 1 mln. Het bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst bepaalt aan de hand van een restauratieplan de fiscaal aftrekbare kosten.
Voordeel van de hypotheek, die als alternatief voor subsidie wordt aangeboden, is dat de aanvraag sneller verloopt dan bij een subsidie. Ons land telt circa 40.000 monumentbezitters.

Reageer op dit artikel