nieuws

Repatriëringsverzekering voor werknemers in het buitenland

Archief

Intermediairbedrijf Lobbes Insurance Consultants heeft in samenwerking met AXA France een product op de markt gebracht voor internationaal opererende bedrijven.

De Political Evacuation and Repatriation Insurance (Peri) biedt aan in het buitenland gevestigde werknemers dekking voor evacuatie of repatriëring in geval van calamiteiten als terroristische aanslagen of burgeroorlogen. Lobbes werkt hiervoor met een aantal bedrijven samen en biedt in de ruim 185 landen waarvoor de verzekering dekking biedt, lokale assistentie. Eventuele hotelkosten zijn gedekt op basis van volpension.
Voor Peri wordt samengewerkt met de Franse hulporganisatie Securité Sans Frontières en risicodrager AXA Assistance (Frankrijk). Peri wordt door onder meer Asset Underwriting en Asset France ook in Groot-Brittannië en Frankrijk aangeboden. Via de site www.securite-sf.com kunnen medewerkers informatie opvragen over de landen waar men heengaat of verblijft. Ook kunnen zij hun reis- en verblijfsschema doorgeven.
Veel bedrijven hebben al een regeling getroffen voor het geval medewerkers moeten worden teruggeroepen. Manager Graham Tredgett: “Het voordeel van Peri is dat het veel goedkoper is. Bovendien is het mogelijk de dekking aan te laten sluiten op eventuele eigen regelingen die het bedrijf al getroffen heeft”.
Peri biedt in vrijwel alle landen dekking. Tredgett: “We hebben een zwarte lijst van landen waar geen dekking is, maar die is heel beperkt. Het gaat om landen waar geen enkele buitenlander kan binnenkomen”. De verzekering treedt in werking wanneer de regering een verklaring afgeeft dat de medewerkers het land waar zij werken, uit moeten. “Het bedrijf kan zelf kiezen welke regering dat moet zijn”, aldus Tredgett. “Heeft een bedrijf honderd Nederlanders in het betreffende land werken en één Amerikaan, dan kan op basis van een verklaring van de Amerikaanse regering onze hulp worden ingeschakeld voor alle medewerkers”.
Het is niet mogelijk om als bedrijf alleen die werknemers te verzekeren die in een relatief risicovol land als Afghanistan werken. “Zijn er ook medewerkers actief in Nieuw-Zeeland, dan moeten die ook bij ons verzekerd worden.”
Volgens Tredgett is er zeer veel belangstelling voor Peri. “De respons is overweldigend. Het product is uniek: het is de eerste keer dat dergelijke hulpdiensten in de vorm van een verzekering worden aangeboden. Wij bieden Peri overigens niet alleen aan bedrijven aan, maar ook als product voor verzekeringsmaatschappijen.”. Inmiddels hebben zich al twee verzekeraars gemeld die het product onder eigen vlag willen gaan voeren.
Lobbes (zeventien medewerkers) biedt naast de werknemersverzekering advies aan particulieren en bedrijven over hypotheken, pensioenen en investeringen.

Reageer op dit artikel