nieuws

Reparatie van solvabiliteit Facultatieve

Archief

Uitvaartbedrijf Facultatieve Groep heeft dochterbedrijf Facultatieve Verzekeringen een extra kapitaalinjectie moeten geven om de solvabiliteit op peil te houden.

De solvabiliteit van de natura-uitvaartverzekeraar was in het gedrang gekomen door dalingen van aandelenkoersen. Aan het begin van 2002 was de solvabiliteit al niet erg ruim meer: e 1,5 mln aanwezig en e 1,3 mln vereist. Facultatieve heeft het eigen vermogen, via een verhoging van het volgestorte aandelenkapitaal, met e 1,87 mln opgekrikt.
Over het resultaat en de premieomzet 2002 wil Facultatieve nog geen mededelingen doen. Een jaar eerder bedroeg de brutopremieomzet e 2,6 mln. De winst halveerde toen door lagere premie- en beleggingsopbrengsten tot e 0,6 mln.

Reageer op dit artikel