nieuws

Rendez-vous d’Expertise in teken van opleiding en professionalisering

Archief

Tijdens het Rendez-vous d’Expertise, dat op 31 januari in Bussum werd gehouden, spoorden zowel de scheidend als de nieuwe Nivre-voorzitter de aanwezigen aan de kansen in de expertisebranche te grijpen.

De bijeenkomst van de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts begon met een foto-impressie, begeleid door muziek, van Rob Lengkeek over de aanslagen in New York van 11 september. Daarna was het tijd voor de afscheidsspeech van Ad Westerhof. Daarin pleitte hij voor een verbreding van de dienstverlening door experts. “Onze dienstverlening is te eenzijdig anno 2002. Van hetgeen wij kunnen, wordt maar heel weinig gebruikt. Register-experts met een echt mandaat kunnen voor de verzekeringsmaatschappijen in de meeste gevallen veel meer betekenen dan nu het geval is. Ik pleit voor loss-adjusting, het regelen van de schade met de gedupeerde”. Westerhof ziet verder een toekomst voor schadevergoeding in natura.
De nieuwe Nivre-voorzitter Niek Weel ging vervolgens verder op het door Westerhof ingeslagen pad. Als zwaartepunt noemde Weel opleidingen en de behoefte aan flexibiliteit van de expert. Kansen voor de register-expert zijn er volgens Weel te over, zoals de problemen op de co-assurantiemarkt, de wens van BCE-voorzitter Henk Grootkerk om het beroep van schade-expert verder uit te breiden en het gebrek aan belangstelling voor het volgen van branchecursussen. “In het schaderegelingstraject kunnen wij een cruciale rol vervullen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren in het beheersbaar houden van de schadelast. Hoe de processen ook gaan lopen, ons ‘vakmanschap’ is daarbij onontbeerlijk.”
Opleidingen
Weel is blij met het feit dat vrijwel alle register-experts hebben voldaan aan de PE-eisen. De in 1999 ingevoerde verplichte education permanente is volgens Weel een belangrijke pijler van Nivre. “Wij willen graag zelf de opleidingen verzorgen, zodat wij daarin als dat nodig is ook tijdig kunnen sturen. We hebben contacten met het Actuarieel Genootschap, naar wiens voorbeeld wij het EP-systeem hebben opgezet.”
Het opleidingstraject is bij Nivre in een onder- en een bovenbouw verdeeld. De onderbouw is generiek en richt zich op alle branches. De bovenbouw kent vervolgens een specialisatie per branche en werkt vanuit de praktijk. Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest, volgt inschrijving in het Nivre-register.
Weel: “We hebben een EP-commissie, waarin alle branches zijn afgevaardigd. Die heeft een matrix vastgesteld. In twee jaar tijd moet een expert honderd EP-punten verdienen. Dat hoeven er niet per se vijftig per jaar te zijn. Haal je meer punten, dan kun je er maximaal twintig meenemen naar het volgende jaar. Zoals ik al zei: er liggen veel kansen voor ons. In de transportbranche is vrijwel geen belangstelling voor cursussen. Daar moeten wij op inspringen.”
Weel is niet bang dat uiteindelijk vanuit de markt te weinig belangstelling zal bestaan voor de ‘nieuwe’ register-expert. “Maatschappijen gaan vanzelf wel hun processen tegen het licht houden. Wij willen van de expert een schadestroommanager maken die in het hele schaderegelingsproces ingezet kan worden.”
Nivre-award
Na een lezing van CDA-Kamerlid Theo Meijer – die de onmisbaarheid van experts bij rampen benadrukte en de zwakke PR van het Nivre hekelde door de stichting te omschrijven als “Niet In Voor REclame” – volgde de uitreiking van de Nivre-award voor de Register-Expert van het jaar 2001. De prijs ging naar transport/goederenexpert Ton Schox van Cunningham Lindsey Marine. Voor de prijs waren verder genomineerd: Eric van Waes (GAB Robins Takkenberg), Cees Hartveld (Buro Hartveld), Cor Verdoorn (Elbers van den Berg), Cees Smith (Ohra), Martien Jansen (Interpolis) en Jan Touw (v/h Van Pelt & Co).
Tot slot van het officiële gedeelte werd Westerhof door burgemeester Holthuizen van Bussum vanwege zijn verdiensten onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Adriaan Westerhof draagt het Nivre-voorzitterschap over aan Niek Weel.

Reageer op dit artikel