nieuws

Reden NMa-onderzoek bleef onduidelijk

Archief

Delta Lloyd en het Verbond van Verzekeraars kregen in juni vorig jaar onverwacht bezoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Daarna bleef het lang wachten op een rapport van de kartelpolitie met bewijzen dat er tussen grote verzekeraars in ons land prijsafspraken worden gemaakt.

De golf van publiciteit over eventuele concurrentiebeperkende afspraken tussen verzekeraars in ons land was voortgekomen uit het onderzoek van Justitie in de zaak van voormalig Aegon-directeur Paul V., die samen met een buitenstaander zijn werkgever voor vele miljoenen euro’s zou hebben opgelicht. Kennelijk uit rancune tegen de door Aegon gedane aangifte van die oplichting, zou V. heel wat vuile was hebben buiten gehangen.
Handen in het vuur
De NMa stapte op woensdag 18 juni met zeker vijftien man binnen bij het Verbondsgebouw in Den Haag. Tegelijkertijd werd door een NMa-delegatie aangeklopt bij het Amsterdamse hoofdkantoor van Delta Lloyd. Als verklaring werd gegeven, dat er een algemeen onderzoek naar mogelijke concurrentiebeperkende activiteiten binnen de verzekeringsbedrijfstak werd ingesteld. Het speurwerk werd op donderdag 19 juni voortgezet en afgerond. Woordvoerster Bierling van de NMa verklaarde: “Er is een aanleiding voor het onderzoek. Er zijn bepaalde aanwijzingen. Alvorens we een inval doen, prikken we echt niet zomaar in de Gouden Gids”.
Scheidend Verbondsvoorzitter Carlo de Swart stelde eind juni dat de verzekeraars zich niet druk maakten over de NMa-inval. “Er heerst in onze branche een zeer stevige concurrentie”, aldus De Swart. “Het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat je je handen in het vuur durft te steken, maar ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat er niets mis is.”
Overleg grote zes
Nadat de branche van de schrik over de NMa-invallen was bekomen, kopte het Algemeen Dagblad in juli: “Grootste verzekeraars overleggen onderling”. Bron van het bericht waren verhoren van de Aegon-bestuurders Paul van de Geijn en Johan van der Werf in het kader van de zaak Paul V.
De zes grootste maatschappijen hebben vier keer per jaar een onderling beraad. Tot deze groep behoren ING/Nationale-Nederlanden, Achmea, Delta Lloyd, Aegon, Rabobank/Interpolis en Fortis (ASR). Er zouden niet alleen algemene kwesties aan de orde komen, maar ook de ontwikkelingen in deelmarkten. Van deze bijeenkomsten worden vertrouwelijke notulen gemaakt.
Professor A. Brack, specialist op het gebied van het mededingingsrecht, oordeelde dat het overleg van de grote verzekeraars “in de buurt komt van wat volgens de wet is toegestaan”. Als voorbeeld werd in het Algemeen Dagblad opgevoerd dat op voorspraak van toenmalig ASR-topman Carlo de Swart zou zijn besloten dat banken en verzekeraars zich zouden buigen over het acceptatiebeleid bij hypotheken. “Hiermee kom je gevaarlijk dicht in de buurt van de grens van het toelaatbare”, aldus Brack.
Ook bij onze oosterburen lagen de verzekeraars onder vuur: de Duitse NMa (Bundeskartellamt) deed eind juli 2002 invallen bij dertien verzekeraars en precies een jaar later werden zeven verzekeraars daadwerkelijk beschuldigd van prijsafspraken. Dat waren Allianz, AXA, Aachener und Münchener, Gerling, Gothaer, HDI (Hannover) en Victoria. Onderzoek van de meegenomen documenten had het vermoeden van prijsafspraken een stevige basis gegeven, aldus het instituut. De ongeoorloofde prijsafspraken zouden vanaf 1999 hard gemaakt zijn.
Monitor
Later dat jaar verscheen een ‘Monitor Financiële Sector’, waaruit de NMa concludeert dat nader onderzoek nodig is naar de markten voor rechtsbijstand- en exportkredietverzekeringen. “Deze markten zijn sterk geconcentreerd. Daarnaast zijn toetredings- en overstapdrempels hoog, aangezien voor toetreding zeer specifieke kennis wordt vereist.” De Monitor 2003 behandelt twee casestudies: één over betaalrekeningen en één over schadeverzekeringen. De conclusie van de laatste studie: “Er zijn geen aanwijzingen dat de schadeverzekeringsmarkt als geheel de concurrentie belemmert”.
In de jaarlijks te houden Monitor Financiële Sector onderzoekt de NMa de werking van de financiële markten en worden de risico’s voor beperkte mededinging in kaart gebracht. Het onderzoek stond echter los van de invallen bij Delta Lloyd en het Verbond van Verzekeraars; onduidelijk bleef naar welk(e) onderwerp(en) de NMa in dat verband specifiek onderzoek deed.
Medio juni vormde het kantoor van het Verbond van Verzekeraars doelwit van NMa-speurders.
2003
– Verzekeraars bloeden voor failliete kantoren- Financiële dienstverleners gaan toezicht AFM zelf betalen- Ook Hooge Huys meldt zich voor Zurich Nederland- Vakbonden houden vast aan premievrij pensioen- Zakelijke verzekeringen komen toch onder WFD- Uitkomst van kartelonderzoek bij verzekeraars laat op zich wachten- Massale opzeggingen bij wijziging terreurclausule- Eureko en Rabobank willen samenwerken- Intermediair oordeelt genadeloos over NN- WFD laat leeuwendeel intermediair koud

Reageer op dit artikel