nieuws

Recordgroei voor Monuta

Archief

Het jaar 2002 levert bij natura-uitvaartverzekeraar Monuta een recordproductie op. Naar verwachting neemt het aantal verzekerden netto met 55.000 toe tot zo’n 700.000.

“We groeien harder dan Dela”, zegt algemeen directeur Cors Hage. “Dat is redelijk uniek en daar zijn we best trots op.” Dela verwacht dit jaar een nettogroei van 50.000 tot ruim 2,3 miljoen verzekerden. Volgens Hage is de groei bij Monuta grotendeels toe te schrijven aan het intermediair. “Daar zit de kern van de groei. We doen dit jaar met veel meer tussenpersonen zaken. Je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt van spaarloon en lijfrente naar uitvaart.”
De 700.000 verzekerden hebben in totaal 900.000 polissen bij Monuta, goed voor een premieomzet van e 45 (41) mln per jaar. Monuta denkt dit jaar een vergelijkbare nettowinst te behalen als vorig jaar: e 8,4 mln (zie artikel over Yarden op linkerpagina). De solvabiliteitsmarge is nog ruim voldoende: 300%.
Maar eind 2001 was die ‘slechts’ 200%. De solvabiliteit is in dit moeilijke beleggingsjaar gegroeid? Hage: “Ja, want we hebben een herwaardering toegepast op onze beleggingen, van nominale naar actuele waarde. Onze vastrentende portefeuille en de onroerend-goedbezittingen staan hierdoor voor veel hogere bedragen in de boeken en dus is de solvabiliteit gestegen.”

Reageer op dit artikel