nieuws

Rechtshulpverlener schiet tekort in communicatie met slachtoffer

Archief

Rechtshulpverleners van letselslachtoffers schieten tekort in hun communicatie met deze slachtoffers. Dit is naar voren gekomen uit een door Korevaar Van Dijk Letselschade uitgevoerde enquête tijdens de afgelopen maand in Utrecht gehouden ‘Motorbeurs 2003’.

Met het onderzoek wilde Korevaar Van Dijk in de eerste plaats inventariseren hoe vaak motorrijders in het verkeer letselschade oplopen door de schuld van een ander en hoe tevreden zij zijn over de afwikkeling van de schade. Van die slachtoffers was 17,5% ontevreden over de gang van zaken. Daarbij kwam als grootste grief naar voren dat zij gedurende de afwikkeling van de schade onvoldoende tot slecht geïnformeerd werden over de voortgang door hun eigen rechtshulpverlener.
Minder verrassend is de uitkomst dat ook de houding van de verzekeraar van de aansprakelijke partij meer dan eens tot ontevredenheid stemde. Daarbij ging het om zaken als de hoogte van de schadevergoeding, de duur van de afwikkeling en het niet (volledig) erkennen van de aansprakelijkheid.
Aangereden
In de enquête werden 897 motorrijders aan de tand gevoeld. Van deze motorrijders was 12,2% in de afgelopen vijf jaar door een ander aangereden. Van hen liep iets minder dan de helft (bijna 44%) letsel op, hetgeen neerkomt op 5,3% van het totaal.
Van de kleine vijftig letselslachtoffers heeft iets meer dan tweederde (67,4%) zelf of via een ingeschakelde specialist (advocaat, letselschaderegelaar of andere hulpverlener) actie ondernomen om de schade op de tegenpartij te verhalen. De resterende 32,6% liet het erbij zitten, voornamelijk omdat de aard van het letsel en daarmee de financiële gevolgen gering waren of dat men niet bekend was met de mogelijkheid de schade te kunnen verhalen.
Bij motorrijdend Nederland bestaat in het algemeen veel onbekendheid over letselschade. Bijna de helft van de respondenten gaf aan hierover nader geïnformeerd te willen worden.
De stand van Korevaar Van Dijk op de jongste Motorbeurs.

Reageer op dit artikel