nieuws

Rechtsbijstandverzekeraars leggen ‘advocatenspelregels’ voor aan

Archief

NMa

De rechtsbijstandverzekeraars hebben de ‘spelregels’ voor advocaten in loondienst, die zijn opgesteld door de Orde van Advocaten, voorgelegd aan de NMa.
Juristen bij rechtsbijstandverzekeraars (en bij andere werkgevers) kunnen zich sinds een paar jaar als advocaat laten beëdigen en zich als zodanig laten inschrijven bij de Orde van Advocaten. De mogelijkheid werd geschapen om het ‘procesmonopolie’ van de advocatuur te doorbreken. Dit monopolie houdt in dat rechtszoekenden zich bij bepaalde rechtszaken uitsluitend mogen laten bijstaan door advocaten. De ‘spelregels’ voor inschrijving van ‘advocaten in loondienst’ worden bepaald door de Orde van Advocaten. Ze zijn vastgelegd in de ‘Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking’. Eén van de spelregels is dat verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars de vrije advocatenkeuze krijgen, zodra hun zaak bij een advocaat ligt. Dit houdt in dat op het moment dat een van de advocaten in loondienst een zaak behandelt, de rechtsbijstandverzekeraar zijn verzekerde moet meedelen dat hij ook gebruik kan maken van een externe advocaat. Als verzekerden massaal van dat recht gebruik zouden gaan maken, zou het voor verzekeraar nauwelijks zin hebben er eigen advocaten op na te houden. Momenteel heeft een verzekerde (volgens de polisvoorwaarden) ook een vrije advocatenkeuze, maar uitsluitend indien de rechtsbijstandverzekeraar heeft vastgesteld dat advocatenhulp nodig is.
Bezwaren
Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de verordening de concurrentie op de markt van juridische bijstand belemmert. De organisatie stelt zich op het standpunt dat een private standsorganisatie als de Orde van Advocaten niet mag bepalen onder welke voorwaarden een jurist van een concurrent zich wel of niet als advocaat kan laten inschrijven. “De Orde bemoeit zich ten onrechte met de bedrijfsvoering van verzekeraars.”

Reageer op dit artikel