nieuws

Rechtsbijstandpolis voor inbreuk op octrooi

Archief

Schouten Zekerheid en DAS hebben de Patent Verzekering gelanceerd, een polis voor rechtsbijstand(kosten) bij ‘diefstal’ van een idee waarop een octrooi is verkregen.

Het komt vaak voor dat een persoon of een bedrijf aan de haal gaat met een patent, of dat daar op z’n minst onenigheid over is. Een recent voorbeeld is het geharrewar over de beschuit met inkeping. Een uitvinder claimt dat het idee van hem is en niet van Bolletje. Rechtszaken over dergelijke kwesties kosten veel geld. Schouten Zekerheid heeft daarom in exclusieve samenwerking met DAS de Patent Verzekering op de markt gebracht.
Deze polis verleent rechtsbijstand bij inbreuk op octrooien. Ook wordt een eenmalig advies gegeven voor de aanvraag van het verzekerde octrooi. Volgens Schouten zien producenten er soms vanaf een octrooi aan te vragen. Ze gaan er dan van uit, dat ze weinig kunnen doen aan inbreuk op het octrooi omdat eventuele juridische stappen veel geld kosten.
De Patent Verzekering verleent rechtsbijstand door DAS en biedt dekking voor externe rechtsbijstandverlening. Hierbij kan worden gekozen voor een maximale dekking van e 25.000 of e 50.000 per jaar per gebeurtenis. De jaarpremie bedraagt dan respectievelijk e 370 en e 450. Voor advocatenkosten geldt een eigen risico van 10% met een minimum van e 1000. Uitgesloten van dekking is onder meer geschillen tussen (ex)werknemers en (ex)werkgevers.
De rechtsbijstanddekking geldt uitsluitend indien het Nederlands recht van toepassing is.

Reageer op dit artikel