nieuws

Rechtsbijstanddekking Klaverblad uitgebreid

Archief

Klaverblad heeft de dekking van de rechtsbijstandverzekering uitgebreid. De premies zijn 5% tot 7% omhoog gegaan.

De rechtsbijstandverzekering is onder meer uitgebreid met een dekking voor erfrechtelijke geschillen. Ook zijn nu de kosten voor mediation gedekt. Andere belangrijke verbeteringen: voor verkeerszaken is de franchise afgeschaft en is een werelddekking ingevoerd.
In verband met de dekkingsuitbreiding zijn de premies verhoogd. De uitgebreide gezinsdekking kost nu e 139 (e 132) en de aanvullende verkeersdekking e 43 (e 42). De losse verkeersdekking kost e 31 (e 29,50). Voor alleenstaanden is dit respectievelijk e 113 (e 108), e 36 (e 34) en e 25 (25). De polis kan ook worden gesloten in modules. De premies voor deze vijf modules – standaard, schadeverhaal, inkomen, wonen en motorrijtuigen – zijn circa 5% tot 7% omhoog gegaan.

Reageer op dit artikel