nieuws

Rechter tikt PVK op de vingers na onzorgvuldig onderzoek bij Hakenberg

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft het onderzoek naar de ruim 22.000 fietspolissen – waarvoor volmachtbedrijf De Hakenberg tussen 1999 en 2001 zonder vergunning als risicodrager is opgetreden – “verre van zorgvuldig” uitgevoerd door de bevindingen niet schriftelijk te rapporteren. Daardoor is de beslissing om een ‘stille’ curator aan te stellen bij de vestiging in Nijmegen nietig verklaard.

Dat oordeel heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter in april vorig jaar geveld in een zaak die De Hakenberg had aangespannen tegen de PVK. Aanleiding was het aanstellen van een ‘stille’ curator bij de Nijmeegse vestiging van het Oldenzaalse volmachtbedrijf, dat volgens de PVK zonder vergunning als verzekeraar actief was geweest. De Hakenberg bestreed dat. De uitspraak is pas onlangs gepubliceerd.
De rechter wees het verzoek van De Hakenberg om het ongedaan maken van de beslissing van de PVK toe, omdat het onderzoek dat aan het aanstellen van een stille curator ten grondslag lag, niet op schrift was vastgelegd.
Onderzoek
De voorzieningenrechter geeft in zijn behandeling van de zaak aan niet bepaald te spreken te zijn over het onderzoek dat de PVK heeft gedaan naar de 22.000 fietspolissen waarvoor De Hakenberg als risicodrager is opgetreden. “De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelswijze van verweerder (de PVK, red.), bij onderhavig niet-reguliere onderzoek, verre van zorgvuldig is geweest. Niet alleen wordt uit de stukken in dit geding niet duidelijk op welke wijze het onderzoek heeft plaatsgevonden, maar verweerder heeft evenmin de geconstateerde feiten en de daaruit getrokken conclusies van het onderzoek op schrift gesteld, anders dan verwoord in het bestreden besluit.” Volgens de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) moet de PVK bij dergelijke onderzoeken tenminste de wijze waarop het onderzoek is verricht en de geconstateerde feiten op schrift stellen, oordeelt de voorzieningenrechter. “In onderhavig geval had de PVK niet mogen volstaan met verwijzingen naar gesprekken met de bestuurder, waarin hem de conclusies van het onderzoek zijn medegedeeld.”
De voorzieningenrechter acht de beslissing om een ‘stille’ curator aan te stellen in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een overwinning zonder waarde voor De Hakenberg, want de rechtsgevolgen van de maatregel (het later uitgesproken faillissement) worden in stand gelaten. De conclusies die de PVK uit het onderzoek heeft getrokken, zijn wel juist. De PVK wordt veroordeeld in de proceskosten.

Reageer op dit artikel