nieuws

Recherchebureau wil claim namens tussenpersonen indienen

Archief

tegen AGF

Recherchebureau LawWatch heeft ruim zevenhonderd tussenpersonen aangeschreven met de oproep te melden hoeveel schade zij hebben geleden door de inbeslagname van de administratie van volmachtbedrijf GS Verzekeringen door verzekeraar AGF in 1997. Het bureau wil daarmee een gezamenlijke claim neerleggen bij AGF. Eventuele vorderingen verjaren op 6 oktober.
Tussen AGF en GS loopt een rechtszaak, waarin arbiters hebben bepaald dat beide aansprakelijk zijn voor delen van de geleden schade. In beginsel is GS aansprakelijk voor schade die is geleden door AGF. Daarbij kan AGF echter aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door het weghalen van de administratie bij GS op 6 oktober 1997. Op 5 juni van dat jaar had de Belgische verzekeraar namelijk nog duidelijk de indruk gewekt dat de samenwerking met GS zou worden voortgezet, ondanks toen al gebleken schendingen van de volmachtovereenkomst door GS.
In de periode daarna is tot de opzegging van de samenwerking echter geen sprake geweest van schending van de overeenkomst, zodat de arbiters hebben bepaald dat AGF ten onrechte beslag heeft laten leggen op de administratie van GS. Beide partijen hebben tot eind november de tijd om de zaak met elkaar te regelen. Lukt dat niet, dan moet onderling de verdere procesgang worden vastgesteld.
Schadeclaims van andere partijen die zijn benadeeld door de oktoberactie van AGF, moeten voor 6 oktober worden ingediend. Op die datum verjaart namelijk een mogelijke vordering, omdat het schadeveroorzakende feit (de inbeslagname van de administratie van GS door AGF) dan vijf jaar geleden is.
Stichting
LawWatch wil voor de gedupeerden een stichting oprichten en over de claims onderhandelen met AGF. Het bureau is tot deze actie gekomen na een verzoek van enkele tussenpersonen om na te gaan of het mogelijk is een vordering in te stellen op AGF. “We hebben ruim zevenhonderd tussenpersonen aangeschreven”, zegt Rob van der Vaart van LawWatch. “Er zijn veel reacties gekomen. We zijn bijna een week lang helemaal platgebeld. Sommigen vroegen ons hoe ze de schade moesten berekenen. Men vergeet vaak dat je de uren die je aan de zaak besteedt, daar ook bij moet tellen.”
Volgens Van der Vaart hebben tussenpersonen behoorlijk wat problemen ondervonden. “Zo zijn auto’s van de weg geplukt, omdat ze niet als verzekerd stonden geregistreerd. Leg dat maar uit aan je klant.” Een aantal aangeschrevenen reageerde niet en moest nagebeld worden. “Veel mensen hebben alles weggegooid; het is natuurlijk al bijna vijf jaar geleden”, zegt Van der Vaart. Tussenpersonen konden tot gisteren (19 september) reageren.
Het bureau werkt op basis van no cure no pay met een eenmalige bijdrage van e 255 (ex btw). Leiden de werkzaamheden van LawWatch tot een succesvolle claim, dan ontvangt het bureau 10% van het uit te keren bedrag. De kosten van een eventuele rechtszaak zijn voor rekening van de tussenpersonen.
Hakenberg
LawWatch heeft van tussenpersonen ook verzoeken ontvangen om actie te ondernemen tegen De Hakenberg Groep. Van der Vaart sluit deze mogelijkheid niet uit. Hij heeft eerder al onderzoek gedaan naar de handel en wandel van directeur John Nijhuis, die valse beschuldigingen zou hebben geuit aan het adres van Wim de Witte (ex-directeur van de Hakenberg-vestiging in Nijmegen).
Nijhuis is ook in verband gebracht met het faillissement midden jaren negentig van busbedrijf Gebo. Nijhuis was toen directeur van leasemaatschappij Innovation Lease. Hij zou een dubieuze rol hebben gespeeld, omdat Gebo nog een vordering had op Innovation en mogelijk verkocht zou worden. Dat had betekend dat de leasemaatschappij haar schulden had moeten voldoen, waar echter geen geld voor was.
Daarnaast zijn negentien touringcars verdwenen, die in Duitsland zijn verkocht en bij verzekeraar Zurich als gestolen waren opgegeven. Ook hier zou Nijhuis achter hebben gezeten. Het onderzoek dat Zurich heeft gedaan naar de zaak is echter spoorloos verdwenen.
In het faillissement van De Hakenberg Nijmegen is inmiddels het tweede curatorverslag verschenen. Daaruit blijkt dat nog steeds geen risicodrager is gevonden voor de 22.000 ongedekte fietsverzekeringen die via Nijmegen zijn verkocht.
Over eventuele fraude met betrekking tot de fietspolissen zegt curator Mulder: “Indien al sprake zou zijn van enig strafbaar feit, dan zou het onderzoek in dit kader zich dienen te richten op De Hakenberg Assuradeuren BV te Oldenzaal en niet op de failliete vennootschap”. De Hakenberg Assuradeuren maakt deel uit van De Hakenberg Groep van John Nijhuis.
De schuld van De Hakenberg Nijmegen wordt inmiddels geschat op e 3,2 mln, waaronder e 2,7 mln aan vorderingen van in totaal 136 concurrente crediteuren en een begrote e 300.000 schuld aan de belastingdienst inzake assurantiebelasting over de jaren 2000 tot en met 2002.

Reageer op dit artikel