nieuws

Reaal Verzuim is nog steeds niet overgedragen aan Achmea

Archief

De aandelenoverdracht van Reaal Verzuimverzekeringen aan Achmea heeft nog steeds niet plaatsgevonden, omdat er onenigheid is over de interpretatie van het contract.

Begin vorig jaar kondigde SNS Reaal aan, dat rond juni van dit jaar Reaal Verzuimverzekeringen zou worden overgedragen aan Achmea. Het bedrijf omvat ziekteverzuimverzekeringen (voornamelijk stop-lossproducten) van het label GAK en het label Reaal. Het bedrijf had destijds een premie-omzet van circa e 38 mln waarvan circa e 7 mln betrekking had op het Reaal-label. Het was de bedoeling dat na de overdracht het Reaal-label zou verdwijnen. Tot het bedrijf behoort ook een 25%-belang in de Arbo Groep GAK, een belang dat bij de koop is inbegrepen.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK)deelt desgevraagd mee dat vorig jaar al toestemming is gegeven voor de overdracht en bevestigt dat de aandelenoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden. Achmea kan of wil niet zeggen waar de schoen wringt. Woordvoerder Willem Kok verwacht dat één dezer dagen de puntjes op de i worden gezet.
Al met al lijkt het er op dat de polissen en de administratie al bij Achmea zijn ondergebracht, maar ook daar wil Kok niets over zeggen. SNS Reaal wil evenmin iets over de affaire kwijt.
Een saillant detail is dat Reaal Verzuimverzekeringen aan Achmea is verkocht door Gerard van Olphen, destijds de topman van SNS Reaal, die in september de raad van bestuur van Achmea gaat versterken.

Reageer op dit artikel