nieuws

RDW komt met webapplicatie voor doorsturen mutaties

Archief

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) komt binnenkort met een webapplicatie waarmee de informatieverstrekking uit en de mutatieverwerking op het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (CRWAM) onder meer goedkoper wordt voor verzekeraars en gevolmachtigden.

Het CRWAM-systeem bestaat sinds begin jaren tachtig. Het project Redesign CRWAM (RCW) is gestart om het systeem te vernieuwen en zo tegemoet te komen aan de wensen van onder meer verzekeraars en gevolmachtigden. De verzekeraars hebben aangegeven hun mutaties en informatieverzoeken door te willen sturen met behulp van een webinterface. Op die manier wordt het ook mogelijk om het Centraal Register Rijbewijzen (CRB) voor legitimatie online in te zien. Op dit moment worden nog op diverse verouderde media (X400, tapes en diskettes) mutaties aangeboden door verzekeraars en gevolmachtigden. De Rijksdienst heeft inmiddels een webapplicatie ontwikkeld, zodat de aanlevering van mutaties op de oude manier afgebouwd kan worden. Vanaf 1 juni 2003 werkt de RDW alleen nog met de webapplicatie.
Daarnaast komt er eind dit jaar een FTP-interface, die het mogelijk maakt bulkmutaties aan te bieden. Verder krijgt men voortaan direct een melding als er zich bij het invoeren of muteren van gegevens via de webapplicatie, fouten voordoen.
Ook de procedure met betrekking tot de zogenaamde ‘wegdruksituaties’ gaat veranderen. Nu zorgt een nieuwe aanmelding door een verzekeraar of gevolmachtigde op hetzelfde kenteken ervoor dat de oude dekking naar de historie geschreven wordt. Dat kan problemen geven als de nieuwe dekking wordt beëindigd; het systeem geeft dan de melding dat er geen dekking is. Bij de nieuwe werkwijze wordt dit probleem verholpen, doordat de startdatum van de nieuwe dekking niet meer automatisch de einddatum van de oude dekking is.
LIV
Samen met de politie en de stichting Vermiste Auto Register (VAR) heeft de RDW een informatiecentrum ingericht ter bestrijding van voertuigcriminaliteit. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is bedoeld als meldpunt, expertisecentrum en vraagbaak voor verzekeraars, politie, het Openbaar Ministerie en de douane. Het LIV is gehuisvest in het pand van de RDW in Veendam. Het centrum verzorgt analyses en ondersteunt onderzoeken, Verder moet door de samenwerking de kwaliteit van de hulp bij opsporing worden verbeterd. De drie partijen werken al twee jaar samen, wat vorig jaar resulteerde in een beperking van de schadelast met e 16 mln, aldus de RDW.

Reageer op dit artikel