nieuws

“Raad van bestuur ING niet te ruimhartig beloond”

Archief

In het beloningsbeleid ten aanzien van de raad van bestuur zijn de commissarissen van ING de laatste jaren “zeker niet te ruimhartig geweest”. Dit zegt Cor Herkströter, de voorzitter van de raad van commissarissen van ING.

In het bulletin voor aandeelhouders gaat Herkströter in op de wens van commissarissen om de leden van de raad van bestuur de komende drie jaar 60% meer loon te geven, een voornemen dat tot veel commotie heeft geleid.
Volgens Herkströter is het voornemen van commissarissen gebaseerd op een salarisvoorstel van de honorerings- en nominatiecommissie van ING. De beloning van de raad van bestuur bestaat uit een vast basissalaris, een bonus in geld gerelateerd aan de prestatie op de korte termijn en een prestatieafhankelijke bonus op de lange termijn (opties). “Het basissalaris is de afgelopen drie jaar niet verhoogd. Ook is over 2002 geen korte-termijnbonus toegekend”, zegt Herkströter. “Uiteraard toetsen wij de beloning geregeld aan de bezoldiging van bestuurders van vergelijkbare internationale ondernemingen.”
Herkströter wijst er verder op dat een onafhankelijk HAY-onderzoek heeft uitgewezen dat de beloning van de raad van bestuur gemiddeld 40% achterblijft bij bestuurders van vergelijkbare internationale bedrijven. “Wij zijn van mening dat de raad van bestuur, net als alle ING-ers marktconform moet worden beloond.” Herkströter benadrukt dit te willen bereiken door de koppeling van de variabele beloning aan de lange-termijndoelstellingen van ING.

Reageer op dit artikel