nieuws

PVK wacht nog op zestig verslagstaten

Archief

Van de circa 420 onder toezicht staande verzekeraars heeft 15% (ruim zestig) de verslagstaten over boekjaar 2001 nog niet ingeleverd bij de Pensioen- en Verzekeringskamer

Daaronder zijn grote verzekeraars als Amev en Stad Rotterdam. De cijfers moesten voor 1 juli binnen zijn. Voor de laatkomers dreigen boetes en dwangsommen. Vorig jaar telde de PVK in juli eenzelfde aantal verslagstaten. Bij de pensioenfondsen is een verbetering zichtbaar: 82% heeft de staten ingeleverd, tegen 53% in juli vorig jaar.

Reageer op dit artikel