nieuws

PVK pleit voor verfijning risicoanalyse pensioenfondsen

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer wil de methoden verfijnen om risico’s en dekkingsgraden bij pensioenfondsen te beoordelen.

Bij de verfijning van de risicoanalyse denkt de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) vooral aan risicobeheer op middellange termijn. Hierover wordt al enige tijd gepraat met de ministeries van Financiën en SZW. De PVK doet deze (ongevraagde) mededeling, omdat er onduidelijkheid zou bestaan over de wettelijke bevoegdheden van de PVK om in te grijpen bij onvoldoende dekking of onvoldoende bestuur.

Reageer op dit artikel