nieuws

PVK: Hakenberg moet risicodrager zoeken voor ongedekte polissen

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft De Hakenberg Assuradeuren opgedragen alsnog een risicodrager te zoeken voor de 22.000 fietspolissen die tussen 1999 en 2001 zijn verkocht onder de naam Noviopolis.

De polissen zijn verkocht via het inmiddels failliete dochterbedrijf De Hakenberg Nijmegen, zonder dat daarvoor dekking bestond. Op de polissen staat volmachtbedrijf De Hakenberg Assuradeuren als risicodrager vermeld. Delta Lloyd, de verzekeraar voor 6.500 polissen die via verkooporganisatie De Fietsgigant zijn verkocht, heeft geen premie ontvangen voor de als Noviopolis verkochte verzekeringen.
De PVK heeft na onderzoek geconcludeerd dat Delta Lloyd niet kan worden aangemerkt als de risicodrager voor de Noviopolissen en heeft De Hakenberg Assuradeuren gesommeerd alsnog een verzekeraar te zoeken.
In het curatorverslag inzake het faillissement van De Hakenberg Nijmegen meldt curator Mulder dat lange tijd onzekerheid bestond over wie de risicodrager was. De Engelse verzekeraar Trenwick stopte per 1 januari 1999 met het verlenen van dekking. “In de loop van 1999 en in 2000 ontstond in toenemende mate ongerustheid binnen de vennootschap over de identiteit van de nieuwe verzekeraar. Er werden immers ook ná 1 januari 1999 nieuwe fietsverzekeringen gesloten, die onder de dekking van een verzekeraar moesten worden gebracht.” Met ingang van 1 juni 2001 werd via Lloyd’s of London dekking gevonden, aldus Mulder. “In de tussenliggende periode zijn circa 22.000 polissen afgesloten, waarvan naderhand is vastgesteld dat deze niet bij een verzekeraar zijn ondergebracht.” Er zouden gesprekken met verzekeraars gaande zijn om een oplossing te vinden voor de ongedekte polissen.

Reageer op dit artikel