nieuws

PVK gaat op in DNB

Archief

PVK gaat op in DNB

De Pensioen- en Verzekeringskamer bestaat op 1 januari 2005 niet meer. De toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen moet op die datum gefuseerd zijn met die voor de banken. De ‘nieuwe’ naam wordt De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens de topmannen Nout Wellink en Dirk Witteveen “hebben onze aandeelhouders – de politiek – zich uitgesproken vóór een fusie”, verwijzend naar de recente behandeling van het fusievoorstel in de Tweede Kamer. Belangrijke argumenten voor de naam DNB hebben ze niet. “We worden in afkortingslijstjes eerder genoemd”, grapt PVK-voorzitter Witteveen. Volgens Wellink is de reden vooral praktisch. “DNB maakt deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken en dan is het gewoon niet handig om in je naam ook iets met pensioenen en verzekeraars te hebben. Dat wordt internationaal niet begrepen.”
Belangrijk om te weten voor de 230 medewerkers van de PVK is dat verhuizing uit Apeldoorn niet aan de orde is. De nieuwe DNB (inclusief PVK) houdt twee locaties aan: in Amsterdam en in Apeldoorn. “DNB vormt in Amsterdam het hart van het financiële centrum en in het gebouw van de PVK in Apeldoorn draaien onze cruciale backup-systemen”, aldus Wellink. Bij De Nederlandsche Bank werken nu 1.870 mensen.
Voordelen voor een fusie zijn volgens Wellink en Witteveen onder meer: geen wederzijdse geheimhoudingsplicht, gedeelde automatisering, meer kennis en meer slagkracht op de arbeidsmarkt. Het voordeel voor de onder toezicht staande instellingen moet verder liggen in minder overlap en lagere kosten. Wellink: “Het is per definitie duurder als het toezicht door twee instellingen wordt uitgeoefend, dan wanneer dit gebeurt door één instelling”.
Meldpunt voor overlap in toezicht
Instellingen die onder toezicht staan van de Pensioen- en Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten kunnen sinds kort klachten indienen over de overlap in het operationele toezicht door deze toezichthouders. Daartoe is het Meldpunt Toezicht Overlap opgericht, dat klachten niet alleen wil registreren maar ook wil oplossen.
Het Meldpunt Toezicht Overlap is op drie manieren bereikbaar: per brief op Postbus 2063, 1000 CB Amsterdam, per fax op 0900-202.18.52 of via e-mail op info@meldpuntoverlap.nl. Vragen kunnen telefonisch gesteld worden (tegen e 0,35 per minuut) op het nummer 0900-202.15.83.

Reageer op dit artikel