nieuws

PVK bewaakt dijken van verzekeraars

Archief

Bij pensioenfondsen en verzekeraars is verhoogde dijkbewaking nodig. Dat zegt de toezichthouder Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) in een toelichting op het jaarverslag over 2002.

“Voor de verzekeraars was 2002 ronduit lastig”, zo stelt PVK-voorzitter Dirk Witteveen. “De productie nam af, de beurskoersen daalden en de herverzekeringspremies stegen. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat zowel de resultaten als de solvabiliteit van de verzekeraars een gevoelige tik kregen en behoorlijk onder druk stonden.”
De toezichthouder heeft bij 45 verzekeraars nadere inlichtingen ingewonnen over de financiële positie. Dat resulteerde soms in sanerings- of financieringsplannen en versterkingen van het eigen vermogen. De PVK noemt de natura-uitvaartverzekeraars specifiek, maar benadrukt dat er geen grote problemen zijn. “De uitvaartverenigingen maakten gebruik van de mogelijkheid in de polisvoorwaarden om de premie aan te passen. Zij deden dit zodanig dat de tekorten hiermee werden weggewerkt.”
Bij een aantal kleinere verzekeraars moest de PVK “verdergaand ingrijpen.” Daaronder wordt onder meer verstaan de aanstelling van een stille curator, wat vorig jaar tot drie keer toe nodig bleek: één keer bij een levensverzekeraar en twee keer bij een schadeverzekeraar. “Voor één van deze verzekeraars was het onvermijdelijk om vervolgens een noodregeling en een faillissement aan te vragen”, aldus Witteveen. De PVK gaf in het verslagjaar aan zeven verzekeraars een aanwijzing.
Vorig jaar legde de PVK aan 220 (289) pensioenfondsen en verzekeraars een last onder dwangsom op vanwege het niet tijdig indienen van de staten. De PVK inde in totaal e 0,3 mln aan boetes en dwangsommen.
Pensioenfondsen
De rendementen van pensioenfondsen zijn de afgelopen drie jaar met zo’n e 135 mld achtergebleven bij de geschatte rendementen, terwijl de verplichtingen wél verder zijn gestegen. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen – de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen – daalde in diezelfde periode van 150% naar een kleine 110%. “Eind vorige maand verkeerden 187 pensioenfondsen in onderdekking”, zo meldt Witteveen. De meeste fondsen willen dat nog dit jaar wegwerken, onder meer via stortingen door de werkgever, premieverhogingen en beperking van de indexatie.
Het aantal pensioenfondsen nam af tot 926 tegen 961 een jaar eerder. Er zijn nog 135 (ondernemings)pensioenfondsen in opheffing.
Kosten
Volgens een rapport van het ministerie van Financiën neemt de overheid in de toekomst 14% van de toezichtkosten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor haar rekening, 21% van de kosten van De Nederlandsche Bank en 11% van de kosten van de Pensioen- en Verzekeringskamer. De onder toezicht staande instellingen, óók de banken, betalen de rest. Wel krijgen zij een rol in de beheersing van de kosten. Het rapport, dat onder meer dient als basis voor een nog deze maand in te dienen wetsvoorstel, is ter consultatie op de website van Financiën (www.minfin.nl).
De PVK maakte vorig jaar e 34,6 mln kosten, waar e 29,9 mln was begroot. De overschrijding is vooral te wijten aan de extra pensioenlasten e 3,3 mln. Aan bijdragen voor het toezicht betaalden de verzekeraars vorig jaar e 15,7 mln. Voor dit jaar bedraagt de PVK-begroting e 35,8 mln.

Reageer op dit artikel