nieuws

Provisieverdientermijn erg kort bij Financieel Compleet

Archief

Franchiseorganisatie Financieel Compleet experimenteert voor een bepaalde levensverzekering met een provisieverdientermijn van drie jaar. Volgens eigenaar Aegon gaat het om een tijdelijke proef. Een proef die echter keihard indruist tegen woorden die Johan van der Werf, directievoorzitter van Aegon Nederland, onlangs uitte: “Aegon moet vooral dingen doen waarmee de consument een dienst wordt bewezen”.

Hoe korter namelijk de provisieverdientermijn, hoe groter het risico voor de maatschappij dat eenmaal uitgekeerde provisie bij vroegtijdig verval van de polis niet meer kan worden teruggevorderd van de tussenpersoon. En dat risico gaat ten koste van de polishouder, veelal vertaald in grotere premie-inhoudingen en lagere afkoopwaarden. Verder draagt een kortere verdientermijn bij aan provisiegedreven handelen van tussenpersonen.
Consequenties die in schril contrast staan met de woorden die topman Van der Werf onlangs uitsprak in het personeelsblad InterAegon. Volgens Van der Werf moet Aegon omschakelen “van transactiedenken naar relatiedenken” en moet de aandacht verschoven worden van het binnenhalen van nieuwe klanten naar het koesteren van bestaande klanten. “Je moet alleen producten willen verkopen, die voor de klant waarde toevoegen”, daarmee nadrukkelijk afstand nemend van de jaren negentig, waarin Aegon zeer verkoopgericht acteerde. “Jaren waarin het niet óp leek te kunnen”, zoals Van der Werf ze nu typeert. Aegon zei in december 2001 al eens spijt te hebben dat het te lang is doorgegaan met de verkoop van levensverzekeringen door tussenpersonen die primair het eigen verkoopbelang voor ogen hebben gehouden.
Van der Werf zegt verder naar meer transparantie te streven. “Geen knollen voor citroenen verkopen. Geef de klant inzage, zet op het etiket wat een product inhoudt.”
Problemen
Die openheid blijft wat betreft de proef van Financieel Compleet nog achterwege. “De pilot wordt nu geëvalueerd en we gaan er nu liever niet op in”, moet woordvoerster Josien Schraverus meedelen. Ze erkent dat Financieel Compleet heeft geëxperimenteerd met “een aanzienlijk kortere” provisieverdientermijn. “Maar franchisenemers moesten in ruil daarvoor een stukje van de provisiehoogte inleveren”, zo licht ze toe. Welk deel dan en hoe lang de verdientermijn nu precies was, zegt ze niet. Naar verluidt zou de termijn drie jaar zijn.
De maatregel is waarschijnlijk ingegeven door de financiële problemen waarmee menig franchisenemer van Financieel Compleet kampt. Zo zijn inmiddels twee van de tien kantoren geëindigd in een faillissement en heeft Olav Berten (Bussum) zijn kantoor gesloten. Doordat Bob van der Henst in Grouw juist een nieuw kantoor heeft geopend, telt de keten nu tien vestigingen, waar ongeveer honderd mensen werkzaam zijn.
Uit het jongste faillissement van Nils Berten (Bussum) blijkt dat de gang van zaken binnen Financieel Compleet niet florissant is. “Tot en met 2001 heeft de onderneming goed gedraaid”, zo constateert curator Geertsema, “Maar vanaf 2001 liep het aantal leads dat de franchisegever aandroeg sterk terug en zegden veel klanten hun polis op.” Mede doordat Aegon veel te hoge voorschotprovisies betaalde, staat er nu nog een provisievordering open op de franchisenemer van e 200.000. In januari 2003 werd duidelijk dat een faillissement onafwendbaar was: tegenover e 70.000 aan vaste lasten – onder meer voor zestien werknemers – stond e 7.000 aan inkomsten. Het kantoor Financieel Compleet N. Berten was voor 95% eigendom van Nils Berten en voor 5% van zijn oudere broer Olav.
Afkoopwaarden
Binnen het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat – per 1 augustus 1999 – de verdientermijn op premiebetalende levensverzekeringen tien jaar bedraagt, in plaats van de veelal vijf jaar in de periode daarvoor. Samen met een kleine verschuiving van afsluitprovisie naar doorlopende provisie moest deze provisiewijziging vooral de afkoopwaarden van levensverzekeringen verbeteren. Het Verbondadvies leverde destijds al veel discussie op en zeker niet alle verzekeraars hielden zich eraan. Provisieverdientermijnen van vijf jaar komen vandaag de dag nog met enige regelmaat voor.

Reageer op dit artikel