nieuws

Provisie NBVA-kantoren maakt pas op de plaats

Archief

De leden van de NBVA hebben vorig jaar evenveel provisie-inkomsten uit bemiddeling voor schade- en levenpolissen geboekt als in 2002. Het bedrijfsresultaat daalde met 6,2%, zo blijkt uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de brancheorganisatie.

De stagnerende provisie-omzet lijkt een forse tegenvaller, want bij de eindejaarsenquête vorig jaar dachten de leden nog aan een provisiestijging van gemiddeld 10,9%. Bijna driekwart van de kantoren zei toen in ieder geval meer provisie te hebben geboekt dan in 2002. “Aan die enquête hebben een paar honderd kantoren meegedaan”, zegt Rob Soeterbroek, die voor de NBVA het onderzoek heeft gedaan. “De huidige resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder zestig leden, waarvan ongeveer de helft al minimaal drie jaar heeft meegedaan. De cijfers hebben betrekking op dat deel van de onderzochte kantoren.”
De totale gemiddelde bedrijfsomzet van die circa dertig kantoren is vorig jaar gestegen, zij het met een magere 1,7% tot e 583.500. Die groei is afkomstig van de neveninkomsten, die met 10,6% toenamen. Deze categorie bestaat overigens voor 65% uit hypotheekprovisies. De nevenactiviteiten maken nu 19,6% (18,1%) van de totale inkomsten uit bij het gemiddelde NBVA-kantoor, terwijl het aandeel van de inkomsten uit bemiddeling voor levenpolissen is gedaald tot 19,0% (20,5%).
De bedrijfskosten stegen vorig jaar met 3,3% tot e 494.200. Het resultaat daalde met 6,2% tot gemiddeld e 89.300, iets meer dan 15% van de inkomsten. Opvallend zijn de daling in de personele bezetting (van 6,7 fte naar 6,5 fte) en de sterk teruggelopen investeringen in opleidingen (van e 4.400 naar e 2.600).

Reageer op dit artikel