nieuws

Proteq Direct gaat zich pro-actiever profileren

Archief

Proteq Direct gaat de marktstrategie wijzigen. De SNS Reaal-dochter wil overstappen van een servicegerichte naar een commerciële organisatie. Een uitgebreide campagne moet deze wijziging uitdragen naar het publiek.

Direct-writer Proteq (tachtig medewerkers) is sinds 1988 actief op de Nederlandse markt. De recente uitbreiding van de handelsnaam in Proteq Direct moet de vernieuwde verkoopstrategie onderstrepen. Proteq gaat zich nadrukkelijk profileren als het directe verkoopkanaal van SNS Reaal, ook na 1 april volgend jaar als de naam Hooge Huys verdwijnt ten gunste van Reaal.
De direct-writer zegt de markt pro-actiever te gaan bewerken op drie deelgebieden: groepen met gemeenschappelijke affiniteit (Affinity), honden- en kattenverzekeringen (Dier & Zorg) en eenvoudige schadeverzekeringen (Proteq Direct). “Vorig jaar is Proteq relatief weinig op de voorgrond getreden. Dit jaar gaan we meer adverteren en vaker direct-marketingacties voeren, uiteraard om meer productie binnen te halen”, aldus woordvoerder Peter Hoitinga. Voor 2004 is volgens hem een substantiële groei vereist.
Scherper geprijsd
Om de beoogde groei te realiseren, is Proteq Direct volop bezig zijn concurrentiepositie te versterken. Daartoe zijn onder meer de auto- en de rechtsbijstandverzekering vernieuwd en scherper geprijsd. Het reis- en woonproduct (opstal, inboedel en glas) zullen eind deze maand, respectievelijk in het eerste kwartaal in een vernieuwde uitvoering op de markt worden gebracht. “Efficiency en effectiviteit staan centraal in de bedrijfsvoering”, aldus de maatschappij.
De brutopremie van Proteq beliep vorig jaar e 44,2 (50,0) mln, waarvan voor Dier & Zorg e 6,1 mln. Het aantal polishouders van Proteq Direct en Dier & Zorg bedroeg toen 118.000, respectievelijk 37.000.
‘Niet lezen tijdens het rijden.’ Met deze jongste campagne langs de snelwegen vestigt Proteq Direct de aandacht op de vernieuwde autopolis.

Reageer op dit artikel