nieuws

Proteq biedt ouderenbond KBO rechtsbijstandpolis

Archief

De ouderenbond KBO biedt de 245.00 leden een – op de doelgroep toegesneden – rechtsbijstandpolis aan van Proteq.

De katholieke ouderenbond heeft de rechtsbijstandpolis aangekondigd in de juni-aflevering van het ledenmagazine Nestor en is van plan de leden in augustus een mailing te sturen. Het product, de Rechtszeker Polis, is sinds 1 juni beschikbaar. Risicodrager Proteq (SNS Reaal), verzekeraar van affinity-groups, is voor de uitvoering van de rechtsbijstand aangesloten bij SRK Rechtsbijstand. De polis is, net als de reguliere rechtsbijstandpolissen van Proteq, opgebouwd volgens het principe ‘alles is gedekt tenzij…’ en gaat uit van een basisdekking met optionele dekkingen. Het verschil is dat een dekking voor kinderen niet mogelijk is, en dat arbeidsconflicten niet standaard, maar optioneel zijn gedekt.
De basisdekking van de KBO Rechtszeker Polis kan worden uitgebreid met drie dekkingen: motorrijtuigen, arbeid, en huiseigenaar. De belangrijkste uitsluitingen zijn conflicten rond fiscale zaken, verhuur of exploitatie van goederen, en vreemdelingenrecht. Voor de basisdekking betalen een alleenstaande en een gezin een maandpremie van f 10,60 respectievelijk f 13,51. Voor de basisdekking met drie aanvullende dekkingen is dit f 26,03 respectievelijk f 28,91.
Autopolis loopt niet
“In een enquête gaven KBO-leden aan, dat zij interesse hebben in speciale voor hen ontwikkelde verzekeringen, met name een rechtsbijstandverzekering”, zegt Ruud Heijtink, accountmanager bij Proteq. Op grond hiervan durfde Proteq een speciale rechtsbijstandpolis aan. Die ‘durf’ stoelt niet op de ervaring met een autopolis. In 1998 lanceerden Proteq en KBO de AutoComfortverzekering. Daarvan zijn er pas zo’n vierhonderd gesloten. Heijtink verklaart het geringe animo uit het feit dat de ouderen moeten wennen aan de ongebruikelijke no-claimbenadering. “De AutoComfort-polis heeft geen no-claim, maar in plaats daarvan een systeem van stijgende eigen-risicobedragen. Zo’n afwijkend systeem is als direct-writer moeilijk over te brengen.” Een ander punt is volgens Heijtink dat veel ouderen verzekeringen hebben lopen via tussenpersonen. Voor de rechtsbijstandpolis is dit kennelijk,gezien de enquêteresultaten, minder zwaarwegend.
De geringe animo voor de autopolis kan ook komen door de hoge leeftijd van de KBO-leden. “De gemiddelde leeftijd is namelijk 72 jaar.” Volgens Heijtink verjongt de bond van 50-plussers zich sterk. “De aanwas is groot – het verval uiteraard ook – en die aanwas bestaat vooral uit mensen rond 55 jaar.”

Reageer op dit artikel