nieuws

Proefprocedure voor aftrek lijfrentepremie

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft, in de persoon van één van haar bestuursleden, een proefprocedure aangespannen bij het gerechtshof in Den Haag. Inzet is aftrekbaarheid van premie die in 2001 is betaald voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule van vóór oktober 1990.

De polishouder, een bestuurslid van de sector Leven van het Verbond, wil de in 2001 betaalde premie in aftrek brengen op zijn inkomsten, maar de belastingdienst heeft dit geweigerd. Volgens de polishouder (en het Verbond) komt de overheid daarmee haar beloften niet na.
Rond de invoering van de Brede Herwaardering heeft de overheid meermalen eerbiedigende werking beloofd: “ten volle, onverkort en gedurende de gehele looptijd”. De nieuwe belastingwet (IB 2001) maakte in januari 2001 echter een einde aan die eerbiedigende werking. Volgens het Verbond mag aan eerdere uitspraken van een staatssecretaris “het in rechte te honoreren vertrouwen worden ontleend dat in 2001 betaalde premie voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule volledig aftrekbaar is”.
Het gerechtshof in Den Haag mag beslissen of dat vertrouwen juridisch stand houdt.

Reageer op dit artikel