nieuws

Proef met aanvraag- formulieren van start

Archief

Het e-Business Platform is deze week een proef gestart met nieuwe standaard aanvraagformulieren, die op termijn de basis moeten vormen voor elektronische acceptatie.

De proef heeft tot doel te testen of de vereenvoudigde formulieren, mits volledig ingevuld, volstaan om 80% van de aanvragen te kunnen accepteren. Het betreft aanvraagformulieren voor verzekeringen op het gebied van motorrijtuigen, inboedel, opstal en aansprakelijkheid particulieren.
De in het platform vertegenwoordigde verzekeraars Aegon, ASR, Avéro Achmea, Delta Lloyd, Generali, De Goudse en Nationale-Nederlanden doen mee met de proef, die twee maanden in beslag zal nemen. Tijdens de proef beoordelen de deelnemers enerzijds of met de uniforme formulieren 80% van de aanvragen kan worden verwerkt en anderzijds geven zij aan of het gebruik van de formulieren goed aansluit bij de eigen acceptatieprocessen.
Op de site www.brancheinitiatieven.nl kan het intermediair de formulieren downloaden. Leden van de NBVA en de NVA kunnen de standaard formulieren via hun extranet (www.nbvanet.nl en www.nvanet.nl) downloaden. De ingevulde geprinte formulieren moeten per fax of post verstuurd worden.
Volgende stap in dit project is ervoor te zorgen dat de aanvragen ook daadwerkelijk elektronisch door het intermediair en de verzekeraars kunnen worden gebruikt bij de acceptatie. Hier wordt momenteel een studie naar verricht (zie ook AMn3, pag. 36).

Reageer op dit artikel