nieuws

Principeakkoord sociaal plan Zurich-medewerkers

Archief

De vakbonden hebben met Zurich en SNS Reaal een principeakkoord bereikt over een sociaal plan voor de Zurich-medewerkers die betrokken zijn bij de overname door SNS Reaal. Belangrijke punten zijn een regeling voor oudere werknemers en een ‘ongemakkentoeslag’.

“Er is een dubbele afspraak gemaakt”, aldus Unie-bestuurder Dennis Kohen. “Daarvan maakt het sociaal plan van SNS Reaal onderdeel uit. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen getroffen, die voor rekening komen van Zurich.”
In de SNS Reaal-regeling zijn onder meer opgenomen een volledige compensatie gedurende twee jaar van reistijden langer dan 180 minuten en mobiliteitstoelagen variërend van e 2.400 tot e 4.800 (over twee jaar) voor reistijden van 90 minuten tot 150 minuten.
De aanvullende regelingen van Zurich voorzien in een ‘selectieve ouderenregeling’. Oudere Zurich-medewerkers (voor binnendienst vanaf 57,5 jaar en voor buitendienst vanaf 56,5 jaar) die moeten verhuizen naar Alkmaar, kunnen gebruik maken van prepensioen 4,5 jaar vóór pensioendatum of kiezen voor herplaatsing in Zoetermeer.
Verder krijgen alle Zurich-medewerkers een ongemakkentoeslag. “Dat is in feite de door ons eerder voorgestelde overnamebonus in een ander jasje”, aldus Kohen. In die bonus moest, zo vonden de bonden, de bijdrage van de medewerkers aan de winstgevendheid van Zurich Nederland tot uitdrukking komen. “Elke medewerker die bij de overname betrokken is, krijgt een vast bedrag uitgekeerd. Daarbovenop komt nog een bedrag dat afhankelijk is van de locatie van herplaatsing.” De toeslag bedraagt een kwart van de zogeheten kantonrechtersformule. Voor medewerkers die naar Utrecht gaan, is de toeslag maximaal e 11.000; medewerkers die worden herplaatst in Alkmaar, krijgen een toeslag tot maximaal e 22.000.
Dat er nu een principeakkoord ligt, is volgens Kohen te danken aan de samenwerking tussen de bonden en de OR van Zurich. “Dat heeft het vastgelopen overleg opengebroken.” Het handhaven van personeel in Den Haag, naast de circa honderd medewerkers die in dienst blijven bij Zurich voor de grootzakelijke portefeuille, bleef echter onbespreekbaar.
De Zwitserse concernleiding van Zurich buigt zich nu over het principeakkoord. “Zij maakt nog wel wat voorbehoud, maar als de overname juridisch niet rondkomt, ligt het in ieder geval niet aan de bonden”, aldus Kohen.

Reageer op dit artikel