nieuws

Principeakkoord over sociaal plan voor medewerkers Univé

Archief

De vakbonden hebben met Univé een principeakkoord bereikt over een sociaal plan voor de medewerkers die het slachtoffer worden van de reorganisatie bij Univé. Daarbij komen op het hoofdkantoor in Zwolle ruim tweehonderd banen te vervallen.

Het plan voorziet in een bemiddelingstermijn van negen maanden voor boventallige medewerkers, waarbij een mobiliteitsbureau bekijkt of de medewerker binnen of buiten de organisatie geplaatst kan worden. Lukt dat niet, dan wordt ontslag aangevraagd, waarbij de medewerker een schadeloosstelling krijgt en nog drie maanden in dienst blijft. Voor 50-plussers geldt een bemiddelingstermijn van achttien maanden; medewerkers van 55 jaar of ouder blijven op de loonlijst. Worden zij op non-actief gesteld, dan krijgen zij 85% van het laatstverdiende loon. Werknemers die op andere locaties komen te werken, krijgen een reiskostencompensatie.
De bemiddeling door het mobiliteitsbureau wordt na negen maanden getoetst door een daarvoor ingestelde commissie. Als daarbij blijkt dat onvoldoende inspanning is gedaan om de medewerker intern of extern een andere baan te bezorgen, dan mag die medewerker niet worden ontslagen. “We zijn blij dat we die afspraak hebben kunnen maken”, aldus Gert Jan Seffinga van CNV Dienstenbond. “Dat is het meest vernieuwende in dit principeakkoord; het geeft de medewerker meer zekerheid dat er daadwerkelijk moeite voor hem wordt gedaan.”
Wat er gaat gebeuren met de veertig medewerkers die zijn betrokken bij de overdracht van de levenportefeuille van Univé naar Hooge Huys, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel